Boerderij: NVWA kan niet op eigen houtje normen vaststellen

23-04-2019

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kan niet op eigen houtje normen vaststellen voor bijvoorbeeld ongewenste stoffen in voedingsproducten. Maar de NVWA neemt daarin wel het voortouw.

De verantwoordelijkheid voor beleidsregels en beleidskaders bij de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dat staat in een rapport van ABDTopconsult in opdracht van de ministers Carola Schouten (LNV) en Bruno Bruins (VWS). Aanleiding voor het rapport was een aangenomen Kamermotie van Helma Lodders (VVD) en Jaco Geurts (CDA), waarin werd gevraagd om in beeld te brengen hoe de verhouding tussen de NVWA en de ministeries kon worden verduidelijkt. De motie was ingediend vanwege de fipronilcrisis, waarbij in de loop van de crisis door de NVWA normen werden toegepast voor fipronilgehalten in eieren, waarover zowel bij consumenten als producenten verwarring ontstond.

Verantwoordelijke beleidsregels moet duidelijk zijn bij bedrijfsleven
De NVWA heeft volgens het rapport de kennis om te komen tot normen en beleidsregels. Maar het is niet altijd klip en klaar dat de ministers uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de toepassing en uitvoering van de normen en regels. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven Bruins en Schouten dat voor het bedrijfsleven duidelijk moet zijn wie waar over gaat. Zij willen de procedures aanscherpen. Dan gaat het vooral om zogenoemde open normen, waarbij niet in de regels vastligt welke precieze waarden moeten worden gehanteerd. Er kunnen bijvoorbeeld risicovolle stoffen in levensmiddelen voorkomen, waarvoor geen normen bestaan. In dat geval moet voedsel wel veilig zijn.

De Tweede Kamer praat dinsdag 24 april met de ministers over de NVWA.

 
 

Inloggen op de ledenportal