Boerderij: België werkt aan vogelgriepmaatregelen

09-05-2019
België gaat gecoördineerd maatregelen treffen tegen uitbraken van laagpathogene vogelgriep.

De Belgische pluimveeorganisaties Landsbond en Boerenbond, de Federale overheidsdienst Volksgezondheid, het voedselagentschap FAVV en vertegenwoordigers van het landbouwministerie zijn het gisteren eens geworden om gecoördineerd maatregelen te gaan nemen om de uitbraken van laagpathogene vogelgriep aan te pakken.

H3N1-virus niet bestrijdingsplichtig

Gecoördineerde bestrijding was er tot nu toe niet omdat het laagpathogene H3N1-virus, dat inmiddels volgens de Landsbond op 33 bedrijven in België is vastgesteld, niet bestrijdingsplichtig is. Vanwege de mate van spreiding en de hoge sterfte op sommige bedrijven hebben de sectororganisaties er bij de overheid op aangedrongen om wel gezamenlijk bestrijdingsmaatregelen te gaan afspreken.

Pluimveebedrijven ruimen

Onderdeel van de voorgenomen maatregelen is om bepaalde pluimveebedrijven te gaan ruimen. De FAVV werkt daarvoor nu een voorstel uit, dat vervolgens eerst goedgekeurd zal moeten worden door de landbouwminister. Als er akkoord is, zullen de specifieke maatregelen bekendgemaakt worden. De Landsbond hoopt eind deze week uitsluitsel te hebben.

De bedoeling is om ruimingen te gaan bekostigen uit het sanitair fonds (een soort fonds als het Diergezondheidsfonds in Nederland, waar de sector aan bijdraagt). Landbouwminister Ducarme werkt aan een besluit om de inzet van het fonds te bekrachtigen.

Hygiënemaatregelen maximaal naleven

Pluimveeorganisaties roepen ondertussen op om waakzaam te blijven en hygiënemaatregelen maximaal na te leven. Nog altijd is onduidelijk of er in België naast het H3N1-virus nog wat anders in het spel is dat de symptomen op besmette bedrijven veroorzaakt. Het virus is inmiddels op allerlei types pluimveebedrijven vastgesteld: bij vermeerdering, legpluimvee, vleeskuikens en kalkoenen, in de regio’s Oost- en West-Vlaanderen en Hengouwen.

 

Gerelateerde tags:

 
 

Inloggen op de ledenportal