Boerderij: GD: wees alert op klinische verschijnselen AI

09-05-2019
Pluimveehouders die recent kippen hebben geïmporteerd uit het met LPAI besmette gebied in België of een andere link hebben met die regio, dienen alert te zijn op klinische verschijnselen bij hun dieren. Dat schrijft de Gezondheidsdienst voor Dieren op zijn website.

Pluimveehouders kunnen dieren voor sectieonderzoek opsturen naar GD. Bij pluimveesecties wordt rekening gehouden met de mogelijkheid van vogelgriep (AI), zeker als de vermelde klachten op het inzendformulier of de bevindingen bij de sectie daar aanleiding toe geven. Indien nodig zet GD passend vervolgonderzoek in. Bij zeer ernstige ziekte met forse uitval geldt een meldingsplicht bij de NVWA.

Tot dusverre is geen laagpathogene vogelgriep (LPAI) van het type H3N1 bij Nederlands pluimvee vastgesteld. Om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden, is het volgens GD raadzaam om extra dan wel strengere bioveiligheidsmaatregelen te treffen, zoals dat ook gebruikelijk is wanneer er influenza-uitbraken in Nederland zijn.

 

Gerelateerde tags:

 
 

Inloggen op de ledenportal