Boerderij: Protectionisme is geen vies woord meer

17-05-2019

Protectionisme, het afschermen van de eigen markt tegen buitenlandse invloeden is voor het gros van de politieke partijen geen vies woord meer. Bij 2 debatten, donderdag 16 mei in Den Haag, waar landbouwpolitici met elkaar de degens kruisten, klonk regelmatig het geluid door dat Nederlandse (en Europese) boeren en tuinders moeten worden beschermd tegen oneerlijke concurrentie van buiten Europa.

De enige die pleitte voor open grenzen en een vrije markt, was PVV’er Auke Zijlstra. “Als econoom zeg ik: produceer waar dat het goedkoopst is. En als je niet wilt importeren, dan is er ook geen export nodig.” Dat er sprake is van een ongelijk speelveld komt door Brussel, vindt Zijlstra. “De EU moet een stap terug doen”, aldus de PVV’er donderdagavond tijdens het landbouwdebat.

SP’er Geert Ritsema had eerder die dag juist gezegd dat wat hem betreft geen handelsverdragen gesloten worden, als aan de handelspartners niet dezelfde beperkingen worden opgelegd als die gelden voor de Europese land- en tuinbouw. Wat hem betreft hebben biodiversiteit, klimaat en gezondheid altijd de prioriteit, boven handel. Ritsema vindt dat het tijdens de Europese verkiezingen moet gaan over multinationals als Bayer, die volgens hem te veel invloed hebben op het Europese beleid.

VVD’er Jan Huitema vindt dat Europa het intellectuele eigendom moet beschermen, bijvoorbeeld op het gebied van de veredeling. Aan de andere kant zegt hij dat handel – ook in kennis – Nederland groot heeft gemaakt. “Maar wij moeten wel een stapje voor blijven. En daarvoor hebben we in Nederland absoluut de boeren en tuinders nodig.”

Crispr-Cas laat gemoederen hoog oplopen
Het landbouwdebat werd donderdagavond stekelig toen PvdD’er Marco van der Wel zich vierkant keerde tegen elke vorm van Crispr-Cas en tegen ieder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Zowel Westlands wethouder Karin Zwinkels-De Jong als directeur van Wageningen Plant Sciences Group Ernst van den Ende kwam tegen Van der Wel in het geweer. De laatste zei zich mateloos te ergeren aan de stelligheid waarmee de PvdD’er beweringen deed die elke wetenschappelijke onderbouwing missen. Van den Ende deed na afloop manmoedige pogingen Van der Wel uit te leggen dat methoden van klassieke veredeling die Van der Wel accepteert, veel minder gecontroleerd en precies zijn dan bijvoorbeeld Crispr-Cas.

2 debatten op een dag
Den Haag – Voor de (potentiële) Nederlandse natuur- en landbouwwoordvoerders in het Europees parlement was het een zware dag, met 2 debatten afgelopen donderdag. Eerst kruisten de parlementariërs de degens in het Huis van Europa en na een korte dinerpauze mochten ze weer aan de bak in een kas op het Plein in Den Haag.
Forum voor Democratie liet op beide debatten verstek gaan. PVV en CDA bleven weg bij het debat waarbij de focus op natuur lag. PvdA liet verstek gaan bij het landbouwdebat. Een aantal partijen had de taken verdeeld over verschillende woordvoerders. SP’er Geert Ritsema, VVD’er Jan Huitema en Jasper Groen (GroenLinks) waren beide debatten present.
Het debat in het Huis van Europa werd georganiseerd door IUCN, Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten. Het debat op het Plein in Den Haag door een groot aantal organisaties in de land- en tuinbouw.

 
 

Inloggen op de ledenportal