Boerderij: LTO/NOP: alles aan doen om LPAI niet te krijgen

18-05-2019

De zorgen over de situatie met laagpathogene vogelgriep in België blijven groot bij pluimveevakgroep LTO/NOP, zeker nu het er niet op lijkt dat georganiseerd bedrijven geruimd kunnen worden.

“Hierdoor blijft er veel virusproductie in de regio. Er zijn wel best wat besmette koppels geruimd, maar dit gebeurt alleen als ondernemers dit zelf besluiten”, zegt LTO/NOP-voorzitter Eric Hubers. “We moeten er alles aan doen om het virus niet hier te krijgen. Bovenaan staat biosecurity. Het blijft een heel gevaarlijke situatie.”

LTO/NOP vindt het belangrijk om in beeld krijgen wat er aan dierverplaatsingen zijn geweest vanuit de besmette regio in het zuidwesten van België naar Nederland. Tot nu toe is dit nog altijd onvoldoende in beeld. De pluimveeorganisaties hebben gevraagd om data uit het Europese registratiesysteem Traces te mogen inzien, maar hebben daar tot nu toe geen toestemming voor gekregen.

Garantie dat er nu geen dieren naar Nederland komen vanuit de regio waar besmettingen zijn, is er niet, zegt Hubers. “We hebben wel de indruk dat daar niet roekeloos mee omgesprongen wordt”, zegt hij. “Ik mag hopen dat iedereen zijn verstand daarbij gebruikt.”

Hubers verwacht niet dat in België collectief geruimd zal kunnen worden. Eind deze week berichtten Belgische belangenorganisaties Boerenbond en de Landsbond dat de Europese Commissie bezwaar maakt tegen collectieve financiering van ruimingen via het sanitair fonds (vergelijkbaar met het Diergezondheidsfonds in Nederland). De Commissie zou dit zien als staatssteun. Onderhandelingen daarover gaan nog wel verder, maar op dit moment lijkt het er niet op dat hier groen licht voor komt.

Geen problemen met H3-virus in Nederland
De overheid zal nu alternatieve maatregelen gaan nemen via een ministerieel besluit. Dit is nog niet gepubliceerd. Volgens Boerenbond en Avined zouden hierin versterkte bioveiligheidsmaatregelen worden afgekondigd en komen er regels voor de afvoer van mest van besmette bedrijven. Het voedselagentschap FAVV liet vrijdag weten dat het laagpathogene H3-virus inmiddels op 38 pluimveebedrijven is aangetoond.

In Nederland zijn volgens Avined tot nu toe geen signalen dat er problemen zouden zijn met het H3N1-virus. De sectororganisatie wijst erop dat het zeer waarschijnlijk lijkt dat Nederland bij een besmetting tegen dezelfde problemen bij de Europese Commissie zal aanlopen als België. “Dat betekent dat het voorkomen van een H3-besmetting in Nederland een hoop problemen scheelt”, stelt Avined in een nieuwsupdate.

Onderzoek naar virus om goed voorbereid te zijn
Hubers vindt het ondertussen wel verstandig om op alle scenario’s voorbereid te zijn. “Het allerbelangrijkste is om de oorzaak van de symptomen te vinden”, vindt hij. Omdat het virus volgens onderzoek dusdanig laagpathogeen is dat het eigenlijk geen symptomen zou moeten veroorzaken, vermoeden experts dat er sprake is van een co-infectie. Tot nu toe heeft onderzoek daarnaar echter niets opgeleverd. Hubers: “Je wilt niet dat we het krijgen, maar als het toch deze kant op komt en de overheid wil niet ruimen, wat kunnen we dan het beste doen?” Om beter voorbereid te zijn op dit scenario, gaat de GD onderzoek doen naar het H3-virus op verzoek van de adviescommissie pluimveegezondheidszorg van Avined.

 
 

Inloggen op de ledenportal