Boerderij: Redactieblog: ‘Effectieve bestrijding vogelgriep? Het duurt te lang!’

15-06-2019

Ernest Bokkers

Elke week loopt de teller met het aantal besmettingen met het H3N1-vogelgriepvirus in België verder op.

Inmiddels zijn meer dan 7 (!) weken verstreken sinds we de eerste berichten vanuit België ontvingen van pluimveebedrijven waar dit virus was vastgesteld. Deze variant is volgens de deskundigen en de regelgeving laag pathogeen, maar zoals bekend blijkt het virus al dan niet in combinatie met een andere infectiebron zich op een groot aantal bedrijven hoog pathogeen te gedragen. En het virus verspreidt zich gemakkelijk.

Snelle en effectieve bestrijding geregeld in DGF

Wonderwel blijft dit virus tot dusver in België. Laten we hopen dat dit zo blijft en zo snel mogelijk uitdooft. Van een effectieve bestrijding moeten wij, en dan natuurlijk met name de Belgische sector, het deze keer niet hebben. We dachten toch dat we het met zijn allen goed geregeld hadden? EU-regels voor de bestrijding van besmettelijke dierziektes, waarbij sector en overheid (al dan niet EU) de kosten gezamenlijk dragen.

In België is er een Sanitair Fonds, in Nederland hebben we dat via het Diergezondheidsfonds (DGF) geregeld: overheid en sector dragen elk hun deel van de kosten. De sector draagt de kosten die samenhangen met de bestrijding van uitbraken tot een bepaald plafondbedrag, met aftrek van de EU-bijdrage. Het maakt een snelle en effectieve bestrijding mogelijk.

Niet-bestrijdingsplichtige vogelgriepvariant

De huidige Belgische crisis laat echter zien dat we het met elkaar toch iets minder goed geregeld hebben dan gedacht. Een niet-bestrijdingsplichtige variant, die zich om wat voor reden dan ook anders gedraagt dan verwacht, kan niet worden bestreden op de manier die de sector graag zou willen.

In België lopen sector en overheid tegen EU-regels aan: geen bestrijdingsplicht betekent geen georganiseerde bestrijding (via de overheid), wat resulteert in geen collectieve financiële tegemoetkomingen voor kosten van ruimingen. Nationaal financieren wordt als staatssteun gezien.

Effectieve bestrijding vogelgriep laat op zich wachten

Gevolg is dat het allemaal veel te lang duurt voordat een effectieve bestrijding van het virus van de grond komt. Ondertussen hopen wij gevrijwaard te blijven van het H3N1-virus. Als het virus toch onze kant op komt, is het maar zeer de vraag of het DGF-fonds ons hier een oplossing biedt.

Zet het DGF in als een besmettelijke dierziekte bestreden moet worden, maar of dat altijd past binnen de EU-regels?

Wat LTO/NOP betreft moet het DGF ingezet worden als een besmettelijke dierziekte bestreden moet worden, maar of dat altijd past binnen de EU-regels? Die vragen hebben we onder meer bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit uitgezet. Vooralsnog lijkt het er vooral op dat gekeken wordt naar wat België bij de EU voor elkaar krijgt.

 

Gerelateerde tags:

 
 

Inloggen op de ledenportal