Pluimveeweb: EU stelt 32,1 miljoen beschikbaar voor door vogelgriep getroffen Italiaanse pluimveehouders.

19-07-2019
De EU-lidstaten hebben besloten om 32,1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de Italiaanse pluimveehouders wiens bedrijven in 2017 en 2018 werden getroffen door vogelgriep (aviaire influenza). Italië haalt een zelfde bedrag uit haar begroting.

Tussen 1 oktober 2017 en 30 juni 2018 werden in Italië 45 uitbraken van hoogpathogene vogelgriep geregistreerd. Dit had gevolgen voor kippen, eenden, kalkoenen, parelhoenders. De EU onderstreept dat Italië alle nodige maatregelen heeft genomen om de situatie te beheersen en verdere uitbraken te voorkomen. Desondanks had de uitbraak, en de hiermee gepaard gaande maatregelen, verstrekkende gevolgen voor een groot aantal legkippen- en vleeshanenhouders. Zo bleven stallen geruime tijd gedwongen leeg en was het vervoer van dieren en dierproducten in de getroffen gebieden geruime tijd verboden. Dit zorgde voor een aanzienlijk verlies aan productie van broedeieren, consumptie-eieren, levende dieren en pluimveevlees.

Co-Financiering

De EU verstrekt deze maatregel in het kader van de gemeenschappelijke marktordening voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). De producenten die door de uitbraken zijn getroffen en die economische verliezen hebben geleden, kunnen nu een schadevergoeding tegemoet zien. Het totale beschikbare bedrag bedraagt ??64,2 miljoen euro. De andere helft hiervan komt uit de Italiaanse begroting.

Besmettelijk

Vogelgriep, ook wel vogelpest of aviaire influenza genoemd, is een besmettelijke virusziekte die zo nu en dan bij pluimvee (kippen, kalkoenen, eenden en ganzen) en andere vogelsoorten zoals duiven en zwanen wordt aangetoond. Wereldwijd circuleren verschillende vogelgriepvirussen onder wilde watervogels, ook in Nederland. Deze watervogels zijn de natuurlijke bron van de virussen die vooral onder pluimvee vogelgriep kunnen veroorzaken. Sommige van deze virustypen leiden tot ernstige ziekte of overlijden bij vogels. Dit heet hoogpathogene vogelgriep.

 
Tekst: Guus Queisen
 
 

Inloggen op de ledenportal