Pluimveeweb: Uitspraak beroepsprocedures fipronil 15 oktober

19-07-2019
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven, CBb, doet 15 oktober uitspraak in de beroepsprocedures van 117 pluimveehouders over blokkades tijdens de fipronilcrisis.

De 117 pluimveehouders vochten dinsdag 4 juni de blokkades van hun bedrijven tijdens de fipronil-crisis aan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Beroepsprocedures
De pluimveehouders vinden de maatregelen die genomen zijn buitenproportioneel en plaatsten vraagtekens bij de onderbouwing van de blokkades van hun bedrijven, eieren, kippen of mest door de NVWA. Tijdens de twee zittingsdagen in juni gaf het CBb al aan flink wat tijd nodig te hebben om tot een uitspraak te komen in de beroepsprocedures. Gebruikelijk staat hiervoor een termijn van 6 weken, met eventueel verlenging tot 12 weken. De uitspraak is nu dus op 15 oktober.

De uitspraak van de civiele zaak die LTO/NOP, NVP en 124 pluimveehouders hebben aangespannen, was op 10 juli. De rechter oordeelde dat de NVWA niet onrechtmatig heeft gehandeld.

Geen rekeningen
Pluimveehouders ontvangen, zolang deze zaak nog loopt, geen rekeningen over door de NVWA verrichte werkzaamheden tijdens de fipronilcrisis.

 
Tekst: Monique van Loon
 
 

Inloggen op de ledenportal