Pluimveeweb: ZLTO voorzitter: ‘Het moet afgelopen zijn met illegaal betreden boerenerven’

22-08-2019
ZLTO voorzitter Wim Bens vindt dat het afgelopen moet zijn met het illegaal betreden van boerenerven. Dit stelt hij vooruitlopend op de regiezitting, die dinsdag 27 augustus plaatsvindt bij de rechtbank in Den Bosch, tegen de dierenextremisten die op 13 mei in Boxtel in een varkensstal inbraken en deze langere tijd bezet hielden. Bens rekent op strenge straffen voor de dierenextremisten.

Dinsdag 27 augustus staat bij de rechtbank in Den Bosch de regiezitting op de rol tegen de dierenextremisten die op 13 mei inbraken in een varkensstal in Boxtel en deze langdurig bezet hielden. Uiteindelijk zullen zich voor de politierechter 9 Nederlandse en 55 buitenlandse extremisten moeten verantwoorden voor hun daden.

Tijdens de regiezitting worden alleen de onderzoekswensen behandeld en is er geen inhoudelijke behandeling. Er wordt dan ook nog geen uitspraak gedaan. De strafzitting, waarbij de verdachten wel aanwezig zijn en de rechtszaak inhoudelijk wordt behandeld, volgt op een later tijdstip. Voor deze zaken kan maximaal 1 jaar gevangenisstraf worden geëist.

Strenge straffen

ZLTO voorzitter Wim Bens rekent op strenge straffen. Op de website van de standsorganisatie zegt Bens: „Wat in Boxtel is gebeurd, kan echt niet. Wanneer de maatschappij dergelijke extremisme tolereert, zijn bedrijven niet meer veilig. En dat mag niet het geval zijn.” In mei richtten extremisten hun pijlen op een varkensbedrijf in Boxtel. „Maar deze actie trof de hele Nederlandse veehouderij”, stelt Bens op de ZLTO website. Volgens hem hebben deze gebeurtenissen veel leden geraakt.

Afspraken

Bens wijst ook op de afspraken die LTO, ZLTO en de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) onlangs hebben gemaakt met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) over de aanpak van dierenrechtenactivisme en -extremisme.

Deze afspraken gaan over samenwerking en informatie-uitwisseling tussen ministerie, politie, OM en de veehouderij. Dit moet resulteren in sneller schakelen bij mogelijke toekomstige incidenten.

Handelingskader

Verder werkt de overheid aan een zogeheten handelingskader. Dit moet precies duidelijk maken hoe men voortaan optreedt tegen dierenactivisme of dierenextremisme. Met dit handelingskader moet de veiligheid op het platteland terugkeren.

Bens onderstreept op de website: „Het moet afgelopen zijn met het illegaal betreden van boerenerven. Onze leden en hun gezinnen moeten zich weer veilig voelen.” Ook benadrukt Bens dat de ZLTO blijft ijveren voor een goede relatie tussen veehouderij en maatschappij. „Iedereen is welkom om een veehouderijbedrijf te bezoeken door gewoon van tevoren een afspraak te maken. Dat is de normale gang van zaken”, aldus Bens.

 
Tekst: Guus Queisen
 
 

Inloggen op de ledenportal