Pluimveeweb: ‘BoerBurgerBeweging is geen nieuwe Boerenpartij’

17-10-2019
 

Nieuwe partij rekent op twee zetels bij verkiezingen in 2021

 

Politiek en beleid
 
De nieuwe ‘BoerBurgerBeweging’ wordt zeker geen opvolger van de vroegere Boerenpartij. „Dit zijn andere tijden, andere mensen. We richten ons op iedereen. Op boeren maar ook op de burger zoals de 3 miljoen bewoners van het platteland,” zo stelde mede-oprichtster Caroline van der Plas bij de presentatie van de nieuwe politieke partij die in 2021 mee wil doen aan de Tweede Kamerverkiezingen.

De nieuwe partij rekent op minimaal twee zetels in de Tweede Kamer. Of Van der Plas lijsttrekker zal worden liet ze, ondanks aandringen van sommige aanwezigen bij de presentatie nog in het midden; „Het is best verleidelijk maar eerst gaan we hele goede kandidaten zoeken, een verkiezingsprogramma schrijven en een grote campagne opzetten voor maart 2021. „Of eerder bij een kabinetscrisis. Dan moeten we een stapje extra zetten maar dat we mee gaan doen is zeker.”

 

Wereldvoedseldag

De officiële presentatie in Fooddock (een omgebouwde, bijna eeuw oude graansilo) in Deventer was al een jaar eerder gepland op 16 oktober, ‘Wereldvoedseldag’ . Dat had dus niets te maken met de massale boerenacties op deze dag in Bilthoven en Den Haag, zo maakte een andere initiatiefnemer, Wim Groot Koerkamp duidelijk. Groot Koerkamp is actief in PR en communicatie en is ervan overtuigd dat de landbouw op die terreinen ‘steekjes heeft laten vallen’. „Er is een zeer goed georganiseerde groene lobby in Nederland. Nu moet er een eerlijker balans van het hele verhaal van boeren en voedsel komen.”

Ook Caroline van der Plas is het daar uiteraard volledig mee eens. „Dat eerlijke verhaal en het bestaansrecht van boeren verzekeren is hard nodig. Anders doet straks echt de laatste boer het licht uit. Dat gaat namelijk echt gebeuren als we zo doorgaan. Misschien niet over 3 of 5 jaar maar wel over 30 jaar of zo. Dan moeten we voedsel importeren uit andere landen. En de gevolgen voor ons platteland zijn enorm als je daar de boer weghaalt. Die onderhoudt dat landschap nu.”

 

Acht pijlers

De nieuwe politieke partij heeft een uitgebreid programma opgesteld rond 8 pijlers rond het thema gezond; van bodem en boer tot burger en voedsel. „Je kunt zeggen dat een PvdD het dierenwelzijn op de kaart heeft gezet, dat gaan wij nu doen voor gezond voedsel en voedselproductie.” Daarvoor wil BBB een wet ‘Recht op Landbouw’ om het bestaansrecht van de agrarische sector waarborgen in Nederland. „Zo’n wet kan bijvoorbeeld voorkomen dat mensen en organisaties, die geen directe belangen hebben bij uitbreiding of modernisering van wettelijk toegestane boerenbedrijven, jarenlange procedures gaan voeren tegen boeren, alleen maar omdat ze de veehouderijsector willen weghebben”, aldus Van der Plas. Een ander voorbeeld is het gebruik van noodzakelijke gewasbeschermingsmiddelen. „Mijn moeder is Iers. In dat land zijn in de 19e eeuw een miljoen mensen van honger gestorven door mislukte aardappeloogsten. Met gewasbeschermingsmiddelen was dat niet gebeurd. Het is zelfs zo dat sinds die middelen er zijn er in West-Europa nooit meer mislukte oogsten zijn geweest. Als BBB verzetten we ons ook tegen het framen van de sector door het gebruik van foute termen als landbouwgif.”

Had de nieuwe partij zich niet beter kunnen aansluiten bij landbouwvriendelijke partijen als CDA en VVD, zo werd vanuit de zaal geopperd. „Er zijn zeker Kamerleden met veel sympathie voor de sector. Helaas is er fractiediscipline en moeten ze meestemmen met kabinetsvoorstellen. Kijk naar dat handelsakkoord met Canada. Ik weet dat sommigen in Den Haag al nerveus worden van ons initiatief. Hopelijk leidt dat er dan toe dat ze zich beter gaan houden aan gedane beloften.”

 

Boze meisjes

De presentatie werd geleid door Özcan Akyol (schrijver, columnist en presentator) die zelf een boerenzoon is. „Er wordt makkelijker over dan met boeren gesproken,’ zo concludeerde die. „Ik sprak voor het AD met pluimveehoudster Jolanda Kieftenbeld in Haarle over haar angst voor activisten. Daarover worden die veganistische meisjes in Amsterdam dan weer heel boos op mij. Voor hun moeten alle boeren maar iets anders gaan doen, ICT-er worden of zo. Ik vind het nogal radicaal dat sommige mensen vinden dat er helemaal geen boeren meer mogen zijn. En dat sommige extremistische groepen zelfs geweld acceptabel vinden om dat te bereiken.”

Tijdens de bijeenkomst kreeg hij het eerste exemplaar van het BoerBurgerBoek met 21 persoonlijke verhalen van boeren, tuinders en een Noordzeevisser over de voedselproductie.

 
Tekst: Lauk Bouhuijzen
 
 

Inloggen op de ledenportal