Boerderij: LTO/NOP wil spoedoverleg met minister over stikstofplannen

15-10-2019
LTO/NOP maakt zich grote zorgen over de door landbouwminister Schouten voorgestelde aanpak van de stikstofproblematiek en wil daarover met haar in overleg nog voor het stokstofdebat van donderdag 17 oktober. Dit schrijft brancheorganisatie LTO/NOP in een brandbrief aan de minister.

Dinsdagmiddag 15 oktober had noch de minister noch het ministerie op de brandbrief gereageerd.

LTO/NOP vindt een aantal voorstellen in de brief die Schouten op 4 oktober jl. naar de Tweede Kamer stuurde onacceptabel, omdat het verwacht dat die een desastreuze uitwerking zullen hebben op de pluimveesector. “Dat moet echt anders. We willen daarom voor het stikstofdebat met u in overleg om meer duidelijkheid te krijgen en om mee te denken aan een invulling die voor de sector wel acceptabel is”, aldus de brief, die is ondertekend door Eric Hubers, voorzitter Vakgroep Pluimveehouderij LTO/NOP.

Sectoren verdienen pluim voor al gehaalde doelen

Dat de minister de opgestelde landbouwbrede plannen van LTO Nederland, de sectorplannen van de pluimveehouderij en de stappen die de pluimveesector heeft genomen om de emissie van onder meer stikstof terug te dringen niet onderkent, leidt in de pluimveehouderij (en in andere dierlijke sectoren) tot veel onbegrip. “Er zijn grote zorgen en er heerst veel onzekerheid en onduidelijkheid over wat de voorgestelde maatregelen, nu en op de (middel)lange termijn, concreet voor pluimveehouders gaan betekenen”, aldus LTO/NOP in de brief. “Het draagvlak om in gezamenlijkheid te werken aan stikstofreductie en verduurzaming neemt ondertussen zienderogen af. De sector zou beloond moeten worden voor alle inspanningen en resultaten die de afgelopen jaren zijn behaald. Daarvan zien we niets terug, en dat leidt tot veel frustratie.”

Overleg voor Kamerdebat anders volgen verdere stappen

Voor LTO/NOP zijn enkele belangrijke onderdelen van Schoutens voorstellen niet acceptabel en is aanpassing noodzakelijk. De brancheorganisatie stelt voor:

 

  • Geen 30% afroming bij extern salderen;
  • Geen koppeling van stikstof aan pluimveerechten;
  • Geen correctie bij intern salderen;
  • Opkopen van bedrijven alleen op basis van vrijwilligheid en tegen een eerlijke, marktconforme prijs.

LTO/NOP vindt het plan om latente gerealiseerde vergunningsruimte als startpunt te nemen bij interne saldering een aantasting van bestaande vergunningsruimte en onacceptabel. Daarnaast wil LTO/NOP een volledige schadeloosstelling, met daaraan gekoppeld dat bedrijven in de omgeving van een stoppend bedrijf die wel door willen gaan, daarvoor de ruimte krijgen.

LTO/NOP vraagt de minister indringend om op zeer korte termijn, voor het geplande stikstofdebat in de Tweede Kamer op 17 oktober, met de sector in overleg te gaan. “Gebeurt dat niet, dan zullen we ons beraden over verdere stappen”, besluit de brief.

Over welke stappen dat zouden kunnen zijn, wil LTO/NOP bij monde van secretaris Ernest Bokkers niets kwijt. “Daarom hebben we dit bewust zo opgeschreven.”

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

 

Gerelateerde tags:

 
 

Inloggen op de ledenportal