Pluimveeweb: 'Dit is diefstal'

24-10-2019
„Wij vinden het onbegrijpelijk en oneerlijk om de hele (pluim)veehouderij te straffen wanneer het nationale fosfaatproductieplafond wordt overschreden", zegt NVP-voorzitter Hennie de Haan. „Er zijn pluimveehouders die in de afgelopen jaren een half miljoen euro investeerden in rechten. Op basis van de uitgangspunten bij de nieuwe meststoffenwet zou de overheid die (deels) kunnen innemen. Dat is diefstal, dat via wetgeving juridisch mogelijk wordt gemaakt. Inspraak via de internetconsultatie is blijkbaar voor de vorm gedaan, met alle gevolgen van dien. NVP wil een totale reset van het huidige landbouwbeleid. Stelselmatig uitkleden van de veehouderij moet afgelopen zijn.”

„Door de mestverbrandingscentrale in Moerdijk en de export van pluimveemest komt circa 95 procent van de in Nederland geproduceerde pluimveemest niet op de Nederlandse bodem terecht. De sector heeft geen mestprobleem. Maar om de derogatie voor de melkveehouderij in Brussel te redden, wordt de pluimveesector de dupe van deze nationale regelgeving. Kennelijk zijn ze bij het ministerie van LNV bang voor reprimandes vanuit Brussel”, zegt De Haan.

De NVP is zo woest dat ze alle overleggen met het ministerie van LNV heeft opgeschort. „Er heerst nu heel veel onduidelijkheid over de stikstofmaatregelen voor (pluim)veehouders. We willen eerst antwoord op onze vragen zodat we meer inzicht krijgen over de gevolgen voor pluimveehouders. Daarover willen we met LNV om tafel. Ook willen we over dit dossier praten met ambtenaren van LNV. Dat zijn nu de hoofdzaken. Maar over detailzaken gaan we nu echt niet met LNV om tafel. Het is nu crisis. We willen eerst duidelijkheid over de stikstofmaatregelen. Die kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Mogelijk krimpt de pluimveesector fors.” LNV liet weten dat ze uiterlijk 1 december met uitleg komen over de stikstofmaatregelen.

Woest

Ook LTO/NOP-voorzitter Eric Hubers is woest. „Eerst voert de Nederlandse overheid pluimveerechten in. Vervolgens zegt diezelfde overheid dat pluimveerechten geen eigendom zijn en kan de overheid daar op korten. Dat is geen consistent beleid.” Hubers vindt het evenals de NVP onrechtvaardig om de hele pluimveesector te straffen indien individuele pluimveehouders te weinig rechten hebben.

Een krimp van de pluimveesector zou volgens de LTO/NOP-voorzitter slecht zijn voor de economie. „De pluimveesector levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. En wat schieten we ermee op indien de pluimveestapel hier zou inkrimpen. Dan verschuift de productie naar andere landen waar de Nederlandse overheid geen zicht heeft op de productiewijze en het dierenwelzijn. Dat moet Nederland niet willen omdat de Nederlandse pluimveesector het wereldwijd het beste doet qua dierenwelzijn en milieu.”

 
 

Inloggen op de ledenportal