Pluimveeweb: 'Kijk dagelijks meerdere keren kritisch naar de voeropname'

28-10-2019
Leghennenhouders moeten dagelijks meerdere keren kritisch kijken in de voergoten naar de voeropname van hun hennen. Dat stelt Gertjan Rooijakkers, specialist legpluimveehouderij bij Agrifim. „De voeropname is cruciaal voor de technische resultaten. De gemiddelde leghennenhouder moet daar alerter op zijn. ’s Morgens zien we graag een lege voergoot. Als je weet hoeveel er op de goot kan, weet je op basis van de weger al of hij leeg was na registratie van de ingedoseerde hoeveelheid voer.”

Rooijakkers en zijn collega Anne ter Braak hielden afgelopen woensdag 23 oktober een korte presentatie tijdens de themacarrousel op de Pluimveeweb thema-avond Voeding in Horst (LB). Hierin vertelden ze over de door Agrifirm bedachte zaagtand-analyse. Dit is een model waarmee inzicht wordt gegeven in voeropname, -hoeveelheid en -tijden van het koppel.

Ook kan dit model het effect van een aanpassing in lichtschema en voertijden inzichtelijk maken. „Vul de zaagtand geregeld in tijdens de opstart van de legronde, om met deze monitoring van gegevens goed in beeld te hebben hoe het loopt in de stal en waar u kunt bijsturen”, zegt Rooijakkers. Bij het bespreken van de zaagtand-analyse kwam ook het nut van het leeg laten vreten van de voergoot en het geven van een blokvoedering ter sprake.

Voeropname

„Meerdere keren per dag kritisch kijken naar de voeropname in het voersysteem maakt een leghennenhouder meer bewust van wat er in zijn stal gebeurt. Hierdoor kan hij prestaties en bijzonderheden makkelijker verklaren”, zegt Ter Braak, die als nutritionist legpluimveevoeding voor Agrifim werkt.

„Hoeveel voer je in de stal brengt per beurt is belangrijk, maar nog belangrijker is hoeveel de hennen hiervan werkelijk opnemen”, vertelt Ter Braak. Veel leghennenhouders gaven aan dat ze niet weten hoeveel voer hun hennen om 12 uur hebben opgenomen.

Rooijakkers vindt dat leghennenhouders naast de voeropname en voergift meer gegevens moeten meten. „Gegevens maken inzichtelijk wat er gebeurt en geven informatie als je ermee aan de slag gaat. Meten is weten, gissen is missen en wie print die wint”, stelt de legpluimveespecialist.

 
Tekst: Tom Schotman
 
 

Inloggen op de ledenportal