Pluimveeweb: Eiersector heeft aanbevelingen Sorgdrager nagenoeg allemaal afgerond

11-11-2019
De eiersector heeft een grote slag gemaakt in versterking van de zelfregulering en het merendeel van de aanbevelingen van de commissie Sorgdrager afgerond. Dat is te lezen in het actieplan voedselveiligheid dat het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) afgelopen vrijdag 8 november publiceerde, meldt Avined in een persbericht.

Het actieplan voedselveiligheid is opgesteld in samenwerking met het ministerie van LNV, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de NVWA en pluimveekoepelorganisatie Ovoned. Het actieplan geeft de implementatie weer van de aanbevelingen uit het rapport van Sorgdrager. Op 8 november is de tweede voortgangsrapportage gepubliceerd. De eerste voortgangsrapportage verscheen in april 2019.

Om voedselfraude te voorkomen heeft IKB Ei een kwetsbaarheids- en fraudeanalyse laten uitvoeren. Het beheer van IKB Ei is extern getoetst op onafhankelijke risicobeoordeling. Ook is een jaarlijkse traceerbaarheidsoefening inmiddels verplicht voor IKB Ei pakstations en verzamelaars. De eisen voor deelnemers over het gebruik van producten en middelen op pluimveebedrijven zijn gelijk gesteld tussen IKB Pluimvee Service Bedrijven (PSB) en IKB Ei.

Programma Monitoring Kritische Stoffen

Ook is het programma Monitoring Kritische Stoffen (MKS) in juni van start gegaan. Dit programma heeft als doel het beperken van risico’s van toekomstige voedselveiligheidsincidenten. Een draaiboek voedselveiligheidsincidenten is opgesteld en geoefend. Voor het waarborgen van de voedselveiligheid heeft IKB Ei zich daarnaast aangemeld bij ketenborging.nl. Ook is er een strategische sessie met afnemers georganiseerd in samenwerking met de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) en Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL).

Bekijk hier de voortgangsrapportage. Wat IKB Ei doet op het gebied van voedselveiligheid is te vinden op: https://ikbei.nl/versterking-ikb-ei/

 
Tekst: Tom Schotman
 
 

Inloggen op de ledenportal