Boerderij: Vogelmijt bij leghennen beheersbaar met IPM

21-11-2019
Vogelmijt, een van de hardnekkigste problemen bij legkippen, is beheersbaar door IPM toe te passen. Dat blijkt uit het Project ‘Aanpak vogelmijt bij pluimvee’, waarvan dinsdag 19 november in Barneveld de resultaten bekend zijn gemaakt.

Vogelmijt is een parasiet die bloed zuigt bij kippen en daardoor irritatie en schade veroorzaakt. De mijt kan ook ziekten overbrengen. Bestrijden is moeilijk, omdat een bestrijding vaak te laat wordt uitgevoerd, weinig vogelmijten in aanraking komen met het bestrijdingsmiddel en er snel resistentie tegen middelen ontstaat (en er ook weinig goed werkende middelen zijn). Fipronil werkte wel, maar dat middel was niet toegelaten.

Geïntegreerde aanpak vogelmijt

Wageningen UR heeft een nieuwe methode ontwikkeld om het vogelmijtprobleem beheersbaar te maken: Integrated Pest Management (IPM). Dit is een geïntegreerde aanpak overgenomen van de plantenteelt, die uitgaat van preventie en monitoring van de parasiet. Eerst weten hoe groot het probleem is en maatregelen nemen wanneer een bepaalde drempelwaarde is overschreden.

 

Praktijktest

In april 2018 is gestart met de implementatie van IPM op legpluimveebedrijven. Daar namen negentien bedrijven deel in een proefgroep (die IPM toepasten) en tien bedrijven in een controlegroep. De bedrijven in de proefgroep kregen veel informatie en werden uitgebreid begeleid.

Vogelmijtbedrijfsplan toepassen bij rondes

Het praktijkproject heeft geleid tot een vogelmijtbedrijfsplan dat pluimveehouders kunnen gebruiken voor de opstart van een nieuwe ronde en tijdens de ronde. Ook is een cursus Aanpak vogelmijt opgesteld en is een E-learning tool ontwikkeld. De WUR-onderzoekers hebben daarnaast een populatiemodel ontwikkeld dat de ontwikkeling van de vogelmijtpopulatie en het effect van een bestrijding kan voorspellen.

Bekijk alle informatie van Wageningen UR over vogelmijt en bedrijfsplan

 

Gerelateerde tags:

 
 

Inloggen op de ledenportal