Pluimveeweb: 'Bundeling van eieren zorgt voor hogere prijs'

22-11-2019
Leghennenhouders die structureel een aanzienlijk hogere prijs voor hun eieren willen beuren moeten op grote schaal de afzet moeten bundelen. „Daarvoor mag de eiermijn van Roermond terugkeren." Dat stelde Servé Hermans, tot voor kort directeur van de leghennentak van fokbedrijf Hendrix Genetics, tijdens het LLTB-jaarcongres donderdag 21 november in Roermond.

Nederland beschikt over prima individuele boeren die veel vakmanschap in huis hebben. Ze spreken bovendien volop over integratie. „Maar dit komt niet van de grond. Een Nederlandse boer boer wil niet echt samenwerken. Terwijl daar juist veel winst valt te behalen.” stelde Hermans tijdens het LLTB-jaarcongres.

Hij verwees daarbij concreet naar de huidige eierenmarkt. „Momenteel beurt een scharrelhennenhouder 8 cent voor een eitje. Daarmee is hij tevreden. Deze liggen vervolgens in de supermarkt liggen voor 30 cent. Wil je dat meer van deze marge in je beurs verdwijnt, dan zul je je moeten samenpakken. En dat op grote schaal. Immers de eierhandel springt niet voor leghennenhouders op de bres. Ze zullen het toch zelf moeten doen.”

Eiermijn Roermond

Om de gezamenlijke afzet daadwerkelijk te realiseren, oppert Hermans om de Roermondse eiermijn te heropenen. „Alle leghennenhouders gaan dan puur voor deze eiermijn produceren. Zo kun je één vuist maken richting afnemers zoals de retail en Unilever. Als individuele leghennenhouder met 40.000 hennen kun je dit echt niet, wel met 40 miljoen hennen!” Hermans denkt dat als zijn idee wordt uitgevoerd, de eierprijs voor leghennenhouders stijgt tot circa 10 cent.

Evenwicht

De actuele eiermarkt is redelijk stabiel. Hermans: „Op dit moment is sprake van een evenwicht tussen vraag en aanbod. Dit zal waarschijnlijk ook een tijdje zo blijven. Een uitbreiding van de leghennenstapel in de Europese Unie is niet snel te verwachten door de steeds strengere regelgeving."

Behoud

Hermans onderstreept dat het van groot belang is dat we de veehouderij in Nederland behouden. „Ons land beschikt over de kennis om de veehouderij wereldwijd in evenwicht te brengen.” Nederland bekleedt een toppositie. Samen met landen als Noorwegen, Zwitserland en Oostenrijk loopt Nederland voorop. „Dit geeft bepaalde verantwoordelijkheden. Zeker met het oog op de nog steeds toenemende wereldbevolking. Dit zorgt voor een steeds grotere aanslag op de wereldvoedsel en energievoorraden.”

Hermans voorspelt dat de huidige mondiale leghennenstapel van 4 miljard de komende jaren met nog 50 procent stijgt tot zeker 6 miljard. Als voorbeeld van de stijgende eiconsumptie wijst hij naar Nigeria: „Dit land telt nu 174 miljoen inwoners. Over enkele jaren zijn dit er 200 miljoen. En die willen óók allemaal eitjes eten.” (Volgens een rapport van de Verenigde Naties telt Nigeria eind van deze eeuw zelfs 914 miljoen inwoners. red.).

Curve

Deze groei heeft grote gevolgen voor de wereld, waarschuwt Hermans. „De curve van inwoners en grondstoffenverbruik vertoont nog steeds een continue stijging. Het is zaak deze lijn horizontaal te maken. Een circulaire economie is daarbij essentieel. Door op deze wijze door te gaan maken wij onze wereld kapot.”

Nederland vormt als gidsland hierin de helpende hand. Kijkend naar zijn eigen sector stelt hij: „Als het ons bijvoorbeeld lukt om de voederconversie van onze kippen met 10 procent te verlagen, heeft dit mondiaal gezien een hele grote impact.”

 
 

Inloggen op de ledenportal