Boerderij: Laagpathogeen H6-virus gaat rond in Nederland

25-11-2019
In Nederland gaat een laagpathogeen vogelgriepvirus van het H6-type rond.

Het laagpathogene H6-virus is recent op elf pluimveebedrijven vastgesteld. Een H6-variant van Aviaire Influenza kan niet muteren naar hoogpathogeen en is daarom ook niet bestrijdingsplichtig. In ieder geval op één bedrijf is het virus nader getypeerd als H6N2. Ook op de andere bedrijven gaat het vermoedelijk om ditzelfde virus.

Vogelgroepbesmettingen in zes provincies

De bedrijven waar het virus is vastgesteld, staan in zes provincies: Gelderland, Friesland, Groningen, Noord-Brabant, Overijssel en Flevoland. Onduidelijk is nog binnen welk tijdsbestek de besmettingen zijn vastgesteld. Afgelopen week is de meest recente besmetting bevestigd.

In de meeste gevallen werden antistoffen tegen het virus aangetroffen tijdens de reguliere vogelgriepmonitoring. In één geval waren er klinische verschijnselen, bij kalkoenen, een diersoort die zich al vaker gevoelig voor vogelgriep heeft getoond. Bij de kalkoenen was er na secundaire infecties verhoogde uitval.

Pluimveehouders wordt geadviseerd alert te zijn

Pluimveekoepel Avined waarschuwt pluimveehouders om alert te zijn op ziekteverschijnselen en bij twijfel altijd contact op te nemen met een dierenarts, zodat eventuele besmettingen in een zo vroeg mogelijk stadium ontdekt worden. Tegelijkertijd wijst de organisatie er in een nieuwsbrief op dat het op dit moment rustig is op het gebied van hoogpathogene vogelgriep en ook als het gaat om de laagpathogene H3N1-variant die België afgelopen jaar teisterde.

Geen direct gevaar bij laagpathogene vogelgriep (LPAI)

Laagpathogene vogelgriepvarianten en antistoffen daartegen worden met enige regelmaat aangetroffen tijdens de reguliere monitoring. Opmerkelijk is echter dat het virus nu op een reeks bedrijven in verschillende provincies is aangetroffen. LTO/NOP-voorzitter Eric Hubers vermoedt, gezien het aantal bedrijven en de spreiding, dat het virus bij wilde vogels zit. “Het is zaak goed op te passen en je dieren in de gaten te houden”, reageert hij.

In principe ziet Hubers niet direct gevaar in dit virus. “Het is een H6-variant. Die kan zich niet ontwikkelen tot hoogpathogeen. Tegelijkertijd was het H3-virus in België ook laagpathogeen en weten we allemaal wat dit desondanks heeft aangericht. Daardoor kijk je nu toch anders naar dit soort virussen, je weet nooit hoe het zich ontwikkelt. Alertheid is daarom van groot belang.”

Bij uitval van meer dan 0,5% gedurende twee dagen of meer dan 3% per week per koppel geldt een meldingsplicht bij NVWA (045 – 546 3188).

Tekst: Kirsten Graumans, redacteur pluimveehouderij

 
 

Inloggen op de ledenportal