Pluimveeweb: 'Eierprijzen blijven voorlopig op het hetzelfde niveau'

17-12-2019
„De eierprijzen blijven voorlopig op hetzelfde huidige relatief hoge niveau. In Spanje en andere landen in Zuid-Europa bouwen momenteel veel leghennenhouders om van kooihuisvesting naar andere systemen. Het aanbod van eieren uit die landen is daardoor lager. Bovendien is het aanbod uit België ook lager vanwege de vogelgriepuitbraken in de lente en zomer. Momenteel is de vraag naar eieren soms groter dan het aanbod. Daardoor blijven de prijzen op een relatief hoog niveau.” Dat vertelt Pierre Berntsen, directeur agrarische bedrijven van ABN Amro.

De bankier gaf woensdagavond 11 december een presentatie tijdens de Pluimveeweb Jaarspecial in Barneveld. „We verwachten dat de eierprijzen in 2020 op een hoog niveau blijven, zeker tot de Pasen. Maar ook daarna zijn we gunstig gestemd omdat het aanbod uit Zuid-Europese landen lager is vanwege de massale ombouw van kooihuisvesting naar vrije uitloop of biologische huisvesting. Scharrelhuisvesting zie je in die landen weinig. Dat zie je vrijwel alleen in Nederland en Duitsland.”

De zelfvoorzieningsgraad van eieren in de EU steeg van 2010 tot 2018 van 102 naar 103 procent. „De EU- zelfvoorzieningsgraad van eieren is al jaren vrij stabiel. Veel stabieler dan voor pluimveevlees.”

Leghennenstapel krimpt

Berntsen verwacht dat de Nederlandse leghennenstapel de komende jaren krimpt. „Nu zijn de scharreleiprijzen hoog als gevolg van onder meer de vogelgriep in België. De afgelopen jaren waren de rendementen met scharrel-, maar vooral verrijkte kooi en koloniehennen, afgezonderd van crisissen zoals fipronil, minimaal.” Hij denkt dat veel leghennenhouders met scharrel- of kooihuisvesting de komende jaren stoppen of omschakelen naar beter renderende systemen als vrije uitloop of biologisch. Als gevolg hiervan alsmede door toenemende milieudruk verwacht ABN Amro een lichte daling van de Nederlandse leghennenstapel.

Duitsland is verreweg de belangrijkste afnemer van Nederlandse eieren. „De Nederlandse legsector moet snel blijven inspelen op de Duitse vraag, mocht deze veranderen. Dat heeft de sector in het verleden ook altijd gedaan. Als dat lukt, kan de export naar Duitsland de komende jaren op hetzelfde hoge niveau blijven”, verwacht Berntsen.

Stal binnen vijftien jaar afschrijven

De marktvraag naar eieren veranderde de afgelopen jaren razendsnel. Als gevolg daarvan hanteert ABN Amro tegenwoordig een afschrijftermijn van vijftien jaar voor nieuwe leghennenstallen, waar vroeger twintig jaar gebruikelijk was. „Vroeger kon een leghennenhouder twintig jaar met dezelfde stal vooruit. Maar tegenwoordig niet meer. Een grote groep leghennenhouders die in 2011 ombouwden van legbatterij naar scharrel pasten vorig jaar opnieuw hun stal aan om te voldoen aan de eisen voor het één ster Beter Leven keurmerk. Dan praat je over een termijn van slechts zeven jaar. En wie weet wat er de komende jaren nog komen gaat.”

 
 

Inloggen op de ledenportal