Boerderij: Blij met een Ei gaat samen met Boerderijeducatie

03-01-2020
Stichting Blij met een Ei gaat samenwerken met het Platform Boerderijeducatie Nederland (BEN).

De doelstellingen van beide organisaties op het gebied van educatie sluiten perfect op elkaar aan.

Platform Boerderijeducatie Nederland bestaat uit 17 regionale initiatieven op het gebied van boerderijeducatie. Het Keurmerk Boerderijeducatie Nederland biedt garantie voor kwaliteit van de locatie, het lesmateriaal en de bekwaamheid van de educatieboer(in). De 325 aangesloten educatieboeren ontvangen jaarlijks honderden schoolklassen uit het basis- en voortgezet onderwijs.

 

 
Voorlichting over legpluimveehouderij

Stichting Blij met een Ei geeft voorlichting over de legpluimveehouderij in Nederland en stimuleert de dialoog tussen producent en consument. Alle voorlichtende activiteiten van de Stichting Blij met een Ei worden uitgevoerd door enthousiaste legpluimveehouders en andere vrijwilligers. Ook de mmmEggies maken deel uit van de stichting welke richting de consument de gezondheid en veelzijdigheid van het ei promoten.

Vierde sector met boerderijlessen op agrarische bedrijven

Blij met een Ei gaat de boerderijlessen die verzorgd worden door legpluimveehouders financieren. Daarnaast betalen zij mee aan de opleidingskosten voor nieuwe legpluimveehouders die educatieboer willen worden.

Via Blij met een Ei is de pluimveehouderij de vierde sector die het mede mogelijk maakt dat er boerderijlessen worden verzorgd op agrarische bedrijven. De melkveehouderij, de geitenhouderij (Platform Melkgeitenhouderij) en de varkenshouderij (Producenten Organisatie Varkenshouderij) hadden zich al eerder aangesloten bij Platform Boerderijeducatie Nederland.

 
 
 

Inloggen op de ledenportal