Pluimveeweb: Vogelgriep breidt verder uit in Oost-Europa

17-01-2020

Aantal uitbraken in Polen stijgt naar dertien

Aandoeningen1.515 keer gelezenreageer
De hoogpathogene H5N8 vogelgriep breidde zich de afgelopen dagen uit in Oost-Europa. In Polen is het virus inmiddels vastgesteld op dertien pluimveebedrijven waarvan vier in het westen van Polen.

Donderdag 16 januari werd het virus vastgesteld op een eendenbedrijf in de plaats Ostrów Wielkopolski in de West-Poolse provincie Groot-Polen. Dit is de vierde uitbraak in die provincie, meldt de Poolse pluimveeorganisatie Kipdip. De overige uitbraken vonden in de provincie Lubelskie, in het oosten van Polen plaats.

In Hongarije werd eerder deze week een tweede uitbraak van H5N8 vastgesteld. Het virus werd geconstateerd op een bedrijf met ruim 115.000 eenden. Zondag 12 januari vond de eerste uitbraak van HPAI plaats in Hongarije.

Na de eerste uitbraak op 31 december in het oosten van Polen verspreidde het virus zich. Inmiddels waren er naast Hongarije ook uitbraken in Roemenië en Slowakije.

Zorgen

De Nederlandse pluimveesector maakt zich grote zorgen over de vele uitbraken van vogelgriep H5N8 in Midden- en Oost-Europa. Het aantal uitbraken neemt toe en diverse soorten pluimvee worden getroffen. Aangezien de uitbraken soms ver uit elkaar liggen, lijkt het virus niet alleen via contactbesmetting te worden verspreid, maar ook te worden geïntroduceerd via wilde vogels. Avined is bezorgt dat bij een vorstperiode in Midden- en Oost-Europa trekvogels verder naar het Westen zullen trekken en daarmee ook het virus naar ons land kunnen verspreiden.

De pluimveesector wil de kans op introductie van Aviaire Influenza H5N8 op Nederlandse bedrijven zo veel mogelijk beperken omdat de Nederlandse pluimveesector grote schade kan oplopen bij introductie van het virus. Ook maatschappelijk gezien en vanwege dierenwelzijn vinden we tijdig ingrijpen van groot belang.

Ophokplicht

De sector ziet het instellen van een tijdelijke ophokplicht voor pluimvee in heel Nederland als een mogelijk instrument om introductie te voorkomen. Eerder is wetenschappelijk vastgesteld dat buiten lopende kippen een veel grotere kans hebben om met Aviaire Influenza besmet te raken dan kippen die binnen worden gehouden.

Avined heeft het ministerie van LNV daarom gevraagd op korte termijn de ‘deskundigengroep dierziekten’ bijeen te roepen om advies te vragen over een tijdelijke ophokplicht en de eventuele reikwijdte hiervan en dit advies zo spoedig mogelijk door te voeren.

Minister Schouten van Landbouw vindt een ophokplicht nog niet nodig omdat de najaarstrek van vogels voorbij is. Aanstaande maandag 20 januari bekijkt het ministerie opnieuw hoe het ervoor staat.

 
Tekst: Tom Schotman
 
 

Inloggen op de ledenportal