NieuweOogst: Animo voor Europees dierenwelzijnslabel

28-01-2020

Veel Europese landbouwministers reageerden positief op een Duitse oproep om gezamenlijk te werken aan een Europees welzijnslabel. Ze constateren dat de belangstelling van de consument voor dierenwelzijn toeneemt.

Een van overheidswege ontworpen etiket rond dierenwelzijnscriteria helpt de consument om keuzes te maken op basis van dierenwelzijn. Dit zegt de Duitse minister van Voeding, Landbouw en Consumentenbescherming Julia Klöckner.

Nederland en Denemarken hebben al nationale regelingen voor welzijnsetikettering ingevoerd en benadrukken dat het dierenwelzijn het consumentengedrag behoorlijk kan beïnvloeden. Ook Duitsland werkt aan een label, maar volgens Klöckner zou een Europeesbreed label goed zijn voor alle dieren, boeren en consumenten in de EU.

Steun van grote meerderheid
Het idee kon op steun rekenen van een grote meerderheid van de twintig aanwezige delegaties. De Spaanse landbouwminister Luis Planas pleit voor een gelijkschakeling van vrijwillige regelingen in verschillende landen.

De Griekse minister Makis Voridis twijfelde over dit idee. Hij stelde dat er bindende criteria zijn voor dierenwelzijn en vroeg zich af of de consument zou weten waar het label over gaat. Volgens minister Anton Refalo van Malta zouden de criteria andere producten benadelen, wat kan leiden tot oneerlijke concurrentie.

Stella Kyriakides, portefeuillehouder Gezondheid binnen de Europese Commissie, wil de inbreng van Duitsland meenemen in de beleidsvorming. Deze commissie rondt eind dit jaar een evaluatie van de dierenwelzijnsstrategie af. Kyriakides vindt de nota prima passen binnen de stappen die hierop volgen

 
 

Inloggen op de ledenportal