NieuweOogst: VVD en CDA willen continu cameratoezicht slachthuis

17-02-2020

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moet op afstand continu mee kunnen kijken in slachthuizen. VVD en CDA stellen dit voor via een motie die volgende week in stemming wordt gebracht.

In de meeste slachthuizen in Nederland hangen inmiddels op vrijwillige basis al camera's. De beelden kunnen worden opgevraagd als daar reden toe is. VVD en CDA willen dat camera's slimmer worden ingezet en hiermee het toezicht moderniseren. VVD-Kamerlid Helma Lodders denkt aan 24-uurs toezicht op afstand, als aanvulling op het reguliere toezicht door de NVWA in de slachthuizen zelf.

De Tweede Kamer sprak donderdag voor de zoveelste keer over het functioneren van toezichthouder NVWA. De misstanden in slachthuizen stonden centraal in het debat, met vooral het slaan van varkens in slachthuis Westfort nog vers in het geheugen.

Hoge output
Volgens landbouwminister Carola Schouten is het tijd om het gehele systeem eens onder de loep te nemen. 'Hoe willen we als maatschappij met dieren omgaan? We hebben een hoog efficiënt systeem, waarin tempo gemaakt moet worden om dat systeem te kunnen laten werken. De huidige principes draaien om lage kosten en een hoge output. Hoe borgen we daarin dierenwelzijn en voedselveiligheid?'

Schouten wil op deze vragen antwoorden formuleren met wetenschappers, medewerkers, dierenwelzijnsorganisaties en ketenpartijen. Schouten pleitte er eerder al voor om de bandsnelheid, de snelheid van het slachten, te verlagen zodat beter toezicht mogelijk wordt. Ze wil dat er een norm komt op basis waarvan de NVWA per slachthuis kan bepalen wat de bandsnelheid moet worden.

'Maar met een lagere bandsnelheid zijn we er nog niet', stelde ze tijdens het debat. 'In het huidige systeem zitten gewoon kwetsbaarheden. Daar moet ook de Kamer zelf over nadenken. Het is een grotere vraag. En tegelijkertijd is het ook zo: dieren worden nu eenmaal geslacht. Als je vlees eet, is daar wat aan vooraf gegaan. Die realiteit moeten we als maatschappij in ogenschouw nemen. Dat kan niet mooier gemaakt worden.'

Westfort
Verschillende Kamerleden noemden het schokkend dat de NVWA-toezichthouders niet ingrepen tijdens de overtredingen in slachthuis Westfort in IJsselstein. Volgens Schouten moeten medewerkers sterk in de schoenen staan om op te treden. Als de productie te vaak wordt stopgezet, kost dat geld. De druk op de toezichthouders is daarom groot. De minister wil dat medewerkers zich niet opgejaagd voelen of onder druk gezet om de productie maar niet te belemmeren.

Schouten is positief over het voorstel van de Kamerleden Helma Lodders (VVD) en Jaco Geurts (CDA). In de motie roepen deze Kamerleden de minister op om voor de zomer met een uitgewerkt voorstel te komen, waarbij 'cameratoezicht op afstand' onderdeel wordt van een effectiever en efficiënter toezicht op slachthuizen.

Voedselveiligheid en dierenwelzijn
De minister moet daarbij ook voorstellen uitwerken, waarbij bedrijven die voedselveiligheid en het dierenwelzijn op orde hebben 'erkend' worden. Bijvoorbeeld door de baten van goedkoper toezicht ten gunste te laten komen van de sector. Dat laatste onderdeel is voor Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren juist reden om de motie volgende week niet te steunen. Volgens haar is juist het probleem dat er veel te weinig toezicht is.

 
 

Inloggen op de ledenportal