NieuweOogst: Schouten ondersteunt verplicht dierenwelzijnslabel in Europa

18-02-2020

Landbouwminister Carola Schouten ondersteunt een voorstel van haar Duitse collega Julia Klöckner om een verplicht dierenwelzijnslabel in Europa te introduceren. Dat schrijft ze aan de Tweede Kamer in een verslag van de Europese Landbouw- en Visserijraad.

Klöckner pleitte onlangs in de Raad voor een verplicht EU-breed dierenwelzijnslabel, omdat dit volgens haar voor nieuwe marktkansen kan zorgen voor producten die voldoen aan hogere welzijnsstandaarden. De hogere kosten voor veehouders zouden dan gecompenseerd kunnen worden via hogere opbrengstprijzen.

Ook meent Klöckner dat een dierenwelzijnslabel het handelsverkeer in de EU eenvoudiger kan maken.

Minister Carola Schouten van LNV steunt het voorstel van haar Duitse collega. Ze onderkent de positieve invloed die goede dierenwelzijnslabeling kan hebben op het verbeteren van het welzijn van landbouwproductiedieren.

Private labels
'Private labels spelen hierin een belangrijke rol, zoals het succes van het Nederlandse Beter Leven Keurmerk aantoont. Wel heb ik aangegeven dat een label zoals geopperd door Duitsland andere, goede labels niet mag verdringen. Ook dient bezien te worden of andere duurzaamheidsaspecten ingebouwd kunnen worden in een Europees labelingskader, zoals milieu- en natuuraspecten', aldus Schouten in haar verslag aan de Kamer.

De Europese Commissie liet weten het Duitse voorstel en de mogelijke effecten daarvan te zullen bestuderen.

 
 

Inloggen op de ledenportal