Boerderij: Minister: Nederland moet regels salmonella naleven

09-03-2020
Nederland moet zich houden aan EU-regels voor salmonellabestrijding bij pluimvee, schrijft minister Schouten.

Nederland moet zich houden aan de Europese regelgeving bij de bestrijding van salmonella bij pluimvee. “Eenzijdig afwijken van de Europese regelgeving is niet acceptabel, ook als een lidstaat daarvoor gegronde redenen heeft.” Dit schrijft landbouwminister Schouten maandag aan pluimveeorganisatie Avined in reactie op een brief van de organisatie over de eind januari gewijzigde bestrijdingsaanpak van salmonella bij vermeerderingskoppels pluimvee.

Brussel vindt Nederlandse uitleg niet meer acceptabel

In januari bleek dat de Europese Commissie de uitleg over de Nederlandse bestrijdingsaanpak, waarin een verificatieonderzoek plaatsvindt na elke eerste positieve testuitslag, niet meer acceptabel vindt. De verordening die dit voorschrijft, laat slechts in uitzonderingsgevallen zo’n hertest toe.

Pluimveesector voelt zich overvallen

De pluimveesector voelde zich door deze gewijzigde opstelling van de EC overvallen en begrijpt niet dat deze nieuwe werkwijze wordt opgelegd. “Want die leidt tot het volstrekt onnodig vroegtijdig slachten van dieren”, aldus Avined in haar brief aan de minister. “De ervaring is namelijk dat door het uitvoeren van verificatieonderzoek voorkomen wordt dat een substantieel deel van de koppels ouderdieren die in de reguliere bemonstering positief testen op specifieke typen salmonella onnodig vroegtijdig worden geslacht.”

In haar brief schrijft Schouten dat ook zij tot haar ongenoegen heeft moeten constateren dat de Europese Commissie dit jaar de uitleg over de Nederlandse bestrijdingsaanpak met standaard verificatieonderzoek niet meer acceptabel vindt. Maar: “Als een lidstaat van mening is dat een voorschrift niet accuraat of achterhaald is, zal de lidstaat daarover met andere lidstaten en de Commissie het gesprek moeten aangaan, zodat regelgeving zo nodig wordt aangepast. In deze situatie bevindt Nederland zich nu.”

Verificatieonderzoek na positieve test

Om de claim te kunnen onderbouwen dat de Nederlandse aanpak met verificatieonderzoek na elke positieve test verantwoord is, heeft het ministerie van LNV eind vorig jaar aan Wageningen University and Research gevraagd heeft om de verschillende bestrijdingsaanpakken te vergelijken en een wetenschappelijk onderbouwde evaluatie te maken van de mate waarin het hertesten een salmonellabesmetting in een koppel, accuraat kan aantonen. “Dit vergelijkend onderzoek moet de noodzakelijke wetenschappelijke onderbouwing geven, of daarvoor aanknopingspunten leveren, die de Europese Commissie en andere lidstaten kan overtuigen dat het hertesten accuraat kan worden uitgevoerd en dat het huidige strenge EU-voorschrift niet per se nodig is.”

 
 
 

Inloggen op de ledenportal