Pluimveeweb: NVWA-topman Van Lint die al langer onder vuur lag vertrekt onder druk van personeel

11-03-2020
NVWA-topman Rob van Lint, die al langer onder vuur lag, vertrekt vanaf 1 mei bij de NVWA. De aanleiding hiervoor is het feit dat de Ondernemingsraad van de NVWA heeft aangegeven dat zij geen vertrouwen heeft in het onder zijn leiding opgestelde plan van aanpak voor het verbetertraject van de NVWA.

De NVWA heeft een grondig proces achter de rug waarbij de oorzaken van problemen bij de NVWA zijn geanalyseerd en waarbij is geconcludeerd dat er een fundamenteel andere werkwijze nodig is om stap voor stap tot verbeteringen te komen. Deze nieuwe werkwijze is op tal van plekken al in de organisatie te zien.

„Na het stopzetten van de ontwikkeling van het nieuwe ICT-systeem Inspect is besloten een herbezinning te doen over de manier waarop de NVWA zichzelf kan verbeteren. Het vertrouwen van de Ondernemingsraad in mij als inspecteur-generaal en in de door mij voorgestelde aanpak van deze veranderingen in de komende jaren is absoluut noodzakelijk. Daarom heb ik besloten terug te treden. Dit gaat mij aan het hart omdat ik me de komende jaren graag sterk had willen maken voor de NVWA”, zegt Van Lint in een reactie.

Van Lint heeft ministers Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Bruins (Medische Zorg en Sport) laten weten dat hij heeft besloten per 1 mei 2020 terug te treden als inspecteur-generaal van de NVWA.

Crises

Onder de topman heeft de NVWA met een aantal crises te maken gehad. Vlak na zijn aantreden in juli 2017 was er de fipronilcrisis. Tijdens de nasleep van de fipronilcrisis kwamen er kritische rapporten over het functioneren van de NVWA van de Commissie Sorgdrager en de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het functioneren van de NVWA.

Verder schoot het toezicht op slachthuizen in het noorden van het land tekort. Ook liep een vernieuwing van het ICT-systeem op een strop uit. Dat project kampte met zware kostenoverschrijdingen en dreigde nog eens tientallen miljoenen euro's duurder uit te vallen dan geraamd. Daarom is het april vorig jaar stilgelegd. Daarnaast kon zijn lidmaatschap van GroenLinks op weinig gejuich rekenen uit de landbouw.

 
Tekst: Tom Schotman
 
 

Inloggen op de ledenportal