NieuweOogst: Nieuw Europees landbouwbeleid in verdrukking

23-03-2020

De invoering van een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) per 1 januari 2021 zal zeker niet lukken. De Europese Commissie gaat uit van een jaar vertraging. Achter de schermen wordt al op langer uitstel gerekend.

Op 1 juni 2018 presenteerde de toenmalige Europese Landbouwcommissaris Phil Hogan zijn voorstellen voor een nieuw GLB dat in 2021 van kracht moet worden. Maar na ruim anderhalf jaar discussie is er nog veel onzeker.

Zolang er geen overeenstemming is over de Europese meerjarenbegroting voor de periode 2021-2027, kunnen ook geen knopen worden doorgehakt over het landbouwbeleid. Vorige maand bleken de discussies over het meerjarenbudget muurvast te zitten.

Coronacrisis
Intern overleg zou nu de basis moeten leggen voor een akkoord tijdens een volgende Europese top. Maar door de coronacrisis neemt in Brussel niemand nog het woord meerjarenbegroting in de mond. Overeenstemming komt er mogelijk pas de tweede helft van dit jaar.

Daarnaast zorgt de Green Deal van Eurocommissaris Frans Timmermans voor vertraging. Het nieuwe GLB moet sporen met het beleid om in 2050 te komen tot een klimaatneutrale EU. Maar de uitwerking van die Green Deal schuift als gevolg van de coronacrisis nu al een maand op.

Het feit dat een nieuw Europees Parlement en een nieuwe Europese Commissie met het GLB aan de slag moeten, steekt een extra een spaak in het wiel. Veel al eerder gevoerde discussies over het landbouwbeleid zullen in Brussel en Straatsburg nog eens worden overgedaan.

Een jaar verlenging
Het is niet verrassend dat voor de Landbouwraad van maandag een formele verlenging van het huidige GLB is geagendeerd. Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski denkt aan een periode van een jaar waarin het huidige beleid ongewijzigd wordt voortgezet.

Dat is erg optimistisch en waarschijnlijk bedoeld om druk op de ketel te houden, oordeelt LTO-specialist Internationaal Klaas Johan Osinga. 'Ik verwacht niet dat boeren voor 2023 te maken krijgen met een nieuw landbouwbeleid.

 
 

Inloggen op de ledenportal