Pluimveeweb: BAJK: ‘Lelijke actie van provincie Brabant’

06-04-2020
Brabantse boerenorganisaties hebben de uitnodiging van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant om verder te praten over de stikstofproblematiek afgeslagen. Dit staat in een brief die zes organisaties aan de gedeputeerden Rik Grashoff en Anne-Marie Spierings hebben gestuurd. Annemarie de Ceuster van het BAJK is teleurgesteld. De belangrijkste reden om niet met de gedeputeerden om tafel te gaan, is de aankoop van veehouderijen door het provinciebestuur. Dit is volgens ZLTO en BAJK tegen eigen beleidsregels in en achter ieders rug om geregeld. Doel van die aankoop is om stikstofruimte te creëren voor het Logistiek Park Moerdijk.

Annemarie de Ceuster, bestuurslid en penningmeester van BAJK, verwoordt het als volgt: „Het is voor ons een bijzonder lelijke manier om er via de media achter te komen dat de provincie al weken, of misschien zelfs maanden bezig is met de aankoop van de bedrijven. Terwijl er nog geen plan is van industrie, niet van overheden, niet voor woningbouw.” Als agrarische organisatie zegt De Ceuster te willen werken aan een duurzame aanpak van het stikstofbeleid; „Een groot integraal plan is gewenst, maar dit moet stroken met het landelijk beleid. Brabant loopt op de zaak vooruit.”

ZLTO schreef de brief niet alleen ook namens BAJK, maar ook namens de ondertekenaars POV, NVP, FDF en NMV. Die organisaties waren overigens ook niet allemaal uitgenodigd door de provincie.

Voorbedachte rade

Inmiddels, maandagochtend, zegt Annemarie de Ceuster in gesprek te willen blijven met Rik Grashoff en de Commissaris van de Koning. „Maar we zijn erg teleurgesteld over de aankoop van de bedrijven in zake stikstof. En dan met name over het feit dat we dit via de media hebben moeten vernemen. Zo, met voorbedachte rade te werk gaan, dat vinden wij zeer kwalijk. Dat vindt de minister overigens ook, als ik het goed heb begrepen”, concludeert De Ceuster.

Verder opppert De Ceuster dat met name de timing bijzonder beroerd is. „We zitten midden in de coronacrisis. We moeten nog in gesprek over de gebiedsgerichtheid… Het is, nu het lándelijk nog onbekend is waarheen we gaan, heel vreemd om als provincie al verder te opereren.”

Andere coalitie

Omdat de coalitie op korte termijn verandert, ziet De Ceuster deze stap van de provincie ook als weinig perspectiefvol. „Waarom niet wachten op de nieuwe coalitie om duurzame afspraken mee te kunnen maken? Wat zouden deze afspraken straks waard zijn? Er komt een nieuwe coalitie, met mogelijk andere gedeputeerden. Dus waarom kunnen we geen afspraken maken met de nieuwe bestuurders?” Ze besluit namens de BAJK met een vraag; „Waar gaat dit heen met zulke dubbele agenda’s?”

 
Tekst: Ruth van Schriek
 
 

Inloggen op de ledenportal