Pluimveeweb: Extra maatregelen voor coronasteun aan ondernemers

08-04-2020
Het kabinet heeft aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Het gaat om onder andere extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering.

Bovendien wordt de premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf verlaagd. Ook gaat de overheid leverancierskrediet herverzekeren tot een bedrag van 12 miljard euro. Daarnaast krijgen meer bedrijven een eenmalige gift als tegemoetkoming voor de gevolgen van maatregelen die het kabinet neemt om het coronavirus te bestrijden: gestreefd wordt deze specifieke uitbreiding per 15 april open te stellen.

Directe consequenties

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben directe consequenties voor de inkomsten in een aantal specifieke sectoren. Bijvoorbeeld door de gedwongen sluiting van eet- en drinkgelegenheden en evenementen. Via de regeling TOGS kunnen deze specifieke groepen ondernemers sinds vrijdag 27 maart een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten betalen. Voor doorlopende kosten voor personeel heeft het kabinet andere maatregelen getroffen die ook onderdeel uitmaken van het Noodpakket voor banen en economie. Het kabinet heeft besloten om de beroepscategorieën onder de TOGS-regeling aan te vullen.

GO-regeling

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet heeft besloten om het garantieplafond van de GO verder te verhogen naar 10 miljard euro. Met de GO helpt het kabinet zowel het MKB als grote ondernemingen.

Dat gebeurt door garantie op bankleningen en -garanties. Het maximale garantiepercentage is verhoogd van 50 naar 80 procent voor grote bedrijven en 90 procent voor het MKB met als voorwaarde dat zij worden getroffen door corona. Het maximum per onderneming was op 17 maart al tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro.

Lagere premie BMKB-regeling

Het kabinet heeft besloten om de premie voor de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) te verlagen van 3,9 naar 2 procent. Met deze verlaging wordt financiering toegankelijker voor ondernemers. Het kabinet vindt dat ook banken zelf goed dienen te blijven kijken naar de eigen kosten die zij in rekening brengen bij klanten en of die nog steeds reëel zijn. Daarnaast wordt het garantiebudget van de BMKB verhoogd van de beschikbare 765 miljoen euro naar 1,5 miljard euro. Ook is besloten dat non-bancaire financiers zich kunnen accrediteren om hun bestaande klanten te financieren onder de coronamodule van de BMKB.

 
Tekst: Caroline van der Plas
 
 

Inloggen op de ledenportal