Boerderij: Aandacht voor psychosociale ondersteuning pluimveehouder

30-04-2020
Stichting Avined onderschrijft het belang van de AgroZorgwijzer, waarmee psychosociale ondersteuning voor ondernemers met mentale problemen onder de aandacht wordt gebracht.

Hoe herken je bij een agrarisch ondernemer signalen die mogelijk duiden op mentale problemen? En hoe raak je hier vervolgens met diegene over in gesprek? AgroZorgwijzer geeft tips en trucs. “Het is belangrijk om mentale problemen bespreekbaar te maken. We moeten het taboe dat daar op rust echt doorbreken”, aldus Christel van Raaij, projectleider bij AgroZorgwijzer.

Initiatief van zuivelsector

AgroZorgwijzer is een initiatief van de zuivelsector. Stichting Avined ondersteunt het project, waarmee ook pluimveehouders geholpen kunnen worden. “Met AgroZorgwijzer komt er meer aandacht voor psychosociale ondersteuning aan ondernemers”, zo laat Sanne van Zanen namens Avined weten.

Van Zanen stipt daarmee een van de aanbevelingen in de Roadmap Strategische Aanpak Vogelgriep aan. De impact van een vogelgriepuitbraak en een daaropvolgende ruiming is enorm. “Maar psychosociale ondersteuning aan ondernemers gaat verder dan enkel ondersteuning na een vogelgriepuitbraak”, aldus Van Zanen.

Probleemsituaties herkennen

Van Raaij hoopt dat AgroZorgwijzer bijdraagt aan het herkennen van mogelijke probleemsituaties. Ze ziet daarbij ook een duidelijke rol weggelegd voor erfbetreders. “Het zou mooi zijn als de bewustwording over psychische problemen toeneemt. Erfbetreders zijn niet verantwoordelijk, maar ze zijn wel in de gelegenheid om iemand te helpen. Vaak hebben ze immers een vertrouwensband met de boer opgebouwd. Hoewel het niet direct hun taak is, merk ik dat veel erfbetreders graag bereid zijn om het gesprek hierover aan te gaan.”

Erfbetreders spelen rol

De mentale issues waarmee boeren worstelen verschillen van aard, zo zegt Van Raaij. Na een eerste gesprek kan een erfbetreder (of een collega-boer) aan de hand van een verwijsschema een mogelijke vervolgstap aanreiken. Wie schakel je waarvoor in? In sommige gevallen heeft een boer eerst en vooral behoefte aan een luisterend oor. Bij het maken van lastige ondernemerskeuzes is het raadzaam om een agrocoach in te schakelen. Wanneer iemand worstelt met suïcidale gedachten is het zaak om contact op te nemen met de huisarts of met het zelfmoordpreventienummer 0900-0113. “We hebben een Agro-zorgnetwerkkaart gemaakt waarmee agrarische ondernemers en hun naasten de juiste hulp kunnen vinden. De kaart geeft professionele hulpverleners ook meteen inzicht in het netwerk van een agrarisch ondernemer.”

Corona zorgt voor onzekerheid, bedrijven komen in financiële problemen, dus wees alert op mentale problemen

 

AgroZorgwijzer is drie jaar geleden in het leven geroepen door de zuivelsector. Van Raaij houdt zich als projectleider onder meer bezig met het verbinden van bestaande initiatieven en het agenderen van het onderwerp. “Agrarische ondernemers met mentale problemen bereiken, zorgen dat ze hulp durven vragen en dat ze weten waar ze terecht kunnen, daar gaat het om. Hoe eerder je het gesprek met hen aangaat, hoe groter de kans dat ze op tijd om hulp vragen. Nu corona voor veel onzekerheid zorgt en bedrijven in financiële problemen komen, moeten we extra beducht zijn op een toename van mentale problemen onder agrarische ondernemers.”

 

Lees meer over het coronavirus in dit dossier.

Download op FoodAgribusiness.nl de gratis whitepaper Het vaccin voor jouw business en kijk de webinars over ondernemen in coronatijd terug:

Hoe creëer ik financiële ruimte in tijden van crisis?
Wat is het effect van corona op de afzetketen?
Gecombineerde opgave invullen in coronatijd
Kansen zien in tijden van crisis
 
 

Gerelateerde tags:

 
 

Inloggen op de ledenportal