Pluimveeweb: 'Landbouwdieren lopen weinig risico op besmetting COVID-19'

06-05-2020
Landbouwhuisdieren lopen weinig risico op besmetting met COVID-19. Dat stelt Wageningen Bioveterinary Research (WBVR). Nertsen lijken hier wel een uitzondering op te zijn. Eind april werd op twee Brabantse nertsenbedrijven COVID-19 vastgesteld.

Dat landbouwhuisdieren weinig risico lopen, baseert WBVR op Duits onderzoek. Uit onderzoeken van het Duitse instituut voor diergezondheid, Friedrich-Loeffler-Institut, blijkt namelijk dat varkens en kippen niet vatbaar zijn voor COVID-19. Er is volgens WBVR ook geen reden om koeien en andere landbouwhuisdieren binnen te houden. Het ministerie van LNV is overigens wel voornemens om te onderzoeken in hoeverre het coronavirus voorkomt bij varkens, katten en nertsen.

WBVR adviseert veehouders die kampen met coronaverschijnselen, uit voorzorg het contact met hun dieren tot een minimum te beperken en de verzorging aan anderen over te laten.

Andere dierziekten

Op 26 april werd bekend dat er op twee nertsenbedrijven in het Brabantse Gemert-Bakel en Laarbeek COVID-19 was vastgesteld. Op beide bedrijven kampten enkele nertsen met ziekteverschijnselen. De zieke nertsen hadden last van darm- en maagklachten en ademhalingsproblemen. Op de bedrijven wordt momenteel onderzoek gedaan naar de bron van de besmetting en de overdracht van het virus.

WBVR ziet geen verband tussen de uitbraak van het coronavirus op de twee nertsenbedrijven en eerdere uitbraken van andere dierziekten in hetzelfde gebied. Volgens de onderzoekers betreft het een gebied met veel veehouderij, met name pluimvee, varkens en nertsen, en is daar ook meer stof in de lucht. „Maar we zien geen verband tussen deze uitbraak en eerdere uitbraken van andere dierziekten”, aldus de onderzoekers. Zij stellen dat dit hele andere ziektes zijn met andere mechanismen van verspreiding.

Risico’s

Volgens WBVR is het vooralsnog niet aannemelijk dat er risico’s zijn voor mensen in de omgeving van de besmette nertsenbedrijven. Omdat de nertsen binnen worden gehuisvest en het volgens de onderzoekers aannemelijk is dat het virus zich bij dieren op dezelfde manier verspreidt als bij mensen (via druppels in de lucht), is het volgens hen onwaarschijnlijk dat het virus zich over grotere afstanden zal verspreiden. Wel worden uit voorzorg lucht- en stofmonsters in de omgeving van het gebied genomen. Ook wordt geadviseerd om in een straal van circa 400 meter rond de besmette bedrijven niet te fietsen of te wandelen.

Lees hier alle antwoorden van WBVR op vragen over het coronavirus bij nertsen en andere dieren.

 
Tekst: Renske Luimes
 
 

Inloggen op de ledenportal