Boerfderij: Hubers stopt als voorzitter LTO/NOP

15-07-2020
Eric Hubers stelt zich niet herkiesbaar voor een nieuwe termijn als voorzitter van de NOP/LTO Vakgroep Pluimveehouderij. Zijn zittingstermijn verstrijkt op 1 januari.

Bij zijn aantreden als vakgroepsvoorzitter in 2012 had Hubers al aangegeven deze functie voor maximaal acht jaar te willen bekleden. Mede door de corona is de procedure voor zijn opvolging enkele maanden uitgesteld. De zittingstermijn van de vakgroepsvoorzitters van LTO is uitgesteld van 1 juli naar 1 januari. Dan hoopt Hubers de voorzittershamer over te dragen aan zijn opvolger. Voor die tijd zal hij zich nog vol blijven inzetten, onder meer voor enkele belangrijke dossiers zoals fijnstof, salmonella en stikstof. Hij wil vooral kort op het stikstofdossier zitten. “Omdat er in het krachtenveld rondom dit dossier veel gebeurt en ik niet wil dat de pluimveesector, net als bij het mestdossier indertijd, het kind van de rekening wordt.”

Sollicitatieprocedure gestart

LTO is voor de voorzittersfunctie van de LTO/NOP Vakgroep Pluimveehouderij een sollicitatieprocedure gestart. En heeft de vacature voor vakgroepsvoorzitter LTO/NOP kort geleden op de website geplaatst. Daar staat een uitgebreide profielschets en de functie-eisen. De nieuwe voorzitter hoeft niet per se agrarisch ondernemer te zijn, maar dat is wel een pré. Geïnteresseerden voor deze voorzittersfunctie kunnen reageren tot uiterlijk 31 juli per mail aan Gineke van Don, directiesecretaris van LTO Nederland.

Meer voorzitters gezocht

Ook de voorzitter van de LTO vakgroep Konijnenhouderij stelt zich niet herkiesbaar voor een volgende termijn. Voor de vakgroepen Melkveehouderij, Akkerbouw, Melkgeitenhouderij, Kalverhouderij, Schapenhouderij, Vleesvee en Multifunctionele landbouw waarvoor de zittingstermijn van de voorzitter eveneens is verstreken, is LTO Nederland ook een sollicitatieprocedure gestart met een oproep voor (tegen)kandidaten.

 
 
 

Inloggen op de ledenportal