Pluimveeweb: Avined zet zich in voor hertest Salmonella

11-08-2020
Avined zet zich evenals de stuurgroep VB van LTO/NOP en NVP in voor een zogeheten verificatieonderzoek bij vaststelling van salmonella bij opfok-, grootouder- en ouderdieren van pluimvee.

Dat maakte Avined dinsdag 11 augustus bekend. Sinds begin dit jaar verklaart de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) opfok-, grootouder- en ouderdieren van pluimvee direct besmet na de eerste positieve testuitslag van een Salmonella. Er vindt geen verificatieonderzoek meer plaats. Het koppel wordt vervroegd geslacht. Deze wijziging komt vanuit Europese regelgeving. Avined kan zich niet vinden in deze Europese regelgeving en onderneemt actie om de voormalige werkwijze weer terug te krijgen.

Om Salmonella in eieren en kip te voorkomen, kent de Nederlandse pluimveeketen een strikte aanpak. Tot voor kort vond er na een eerste positieve uitslag een verificatieonderzoek plaats. Als dat verificatieonderzoek ook positief was dan werd het koppel vervroegd geslacht. Met de gewijzigde werkwijze moeten positieve koppels al na een eerste positieve uitslag uit productie genomen worden, terwijl het verleden heeft geleerd dat er nogal wat vals positieven zijn.

Wat doet Avined?
Avined onderneemt verschillende acties richting de Nederlandse en Europese overheden om de voormalige werkwijze terug te krijgen. Dit doet Avined in samenwerking met LTO/NOP, NVP en COBK. Dit heeft geleid tot het volgende:

  • Intensieve overleggen met het ministerie van LNV en met de NVWA
    Zo is Avined bijvoorbeeld op zoek naar ruimte voor bedrijven waar sterk getwijfeld wordt aan de correctheid van de eerste uitslag. Zo dat er toch een verificatieonderzoek wordt uitgevoerd. Natuurlijk staat zorgvuldigheid en voedselveiligheid hierbij voorop.
  • Antwoord op de vraag of de Nederlandse aanpak beter is dan de EU-aanpak
    Dit onderzoek heeft het ministerie van LNV uitgezet. Avined ondersteunt waar nodig, zoals het aanleveren van gegevens.
  • Conclusie baseren op feiten via onderzoeksbijdrage
    Bij een aantal bedrijven heeft Avined, als onderdeel van het veterinaire praktijkonderzoek, aanvullende monsters laten nemen in overleg met de pluimveehouder. De uitkomsten daarvan worden gebruikt als onderbouwing van onze wens tot verificatieonderzoek.

Avined hoopt dat deze activiteiten bijdragen aan een goede afloop. Helaas is het wel een langdurig proces. Daarom blijft Avined ook de komende periode actief aandringen op een goede aanpak en zorgvuldige monstername.

 
 

Inloggen op de ledenportal