Pluimveeweb: IKB-enquête: 'De kosten zijn te hoog'

24-08-2020
Leghennenhouders zijn iets positiever over IKB Ei dan vleeskuikenhouders over IKB Kip, maar het overgrote merendeel van de pluimveehouders uit beide sectoren (94 procent) vindt de kosten van het borgingssysteem veel te hoog. Dat blijkt de enquête van Pluimveeweb waaraan 184 pluimveehouders aan deelnamen.

Pluimveehouders geven de borgingsorganisatie gemiddeld een cijfer van iets meer dan 5,1. Deelnemers van IKB Ei geven gemiddeld een hogere score van 5,5 en ook deelnemers van beide borgingssystemen zijn met een cijfer van 6,3 positiever dan vleeskuikenhouders. Daarnaast zegt 12 procent van de pluimveehouders te willen stoppen met IKB en 65 procent van de deelnemers geeft aan wel te willen stoppen, maar niet zonder kan omdat de afnemer de producten dan niet meer afneemt.

Strenger en strenger

„De kosten zijn veel te hoog en de eisen worden strenger en strenger. Daardoor ben je steeds langer kwijt met de controle en het voldoen aan de eisen. Terwijl de afnemer er geen cent extra voor over heeft”, reageert een vleeskuikenhouder. Daarmee verwoordt hij de grootste kritiek van de meeste pluimveehouders. Een leghennenhouder schrijft: „IKB kan best verdwijnen. KAT en NCEA zijn ruimschoots voldoende. IKB heeft totaal geen toegevoegde waarde. Dit signaal komt niet alleen van mij. Je hoort het iedereen zeggen. Ik vraag dan ook met klem om hierop te anticiperen.”

IKB ontzorgt

Toch zijn er volgens de respondenten goede redenen om aan IKB deel te nemen. Zo meent een leghennenhouder: „IKB ontzorgt mij voor een groot deel. Door ervoor te zorgen dat ik in ieder geval de wettelijke verplichtingen goed nakom zonder dat ik daar bij tekortkomingen direct de NVWA achter mij aan krijg. En het zorgt ervoor dat ik er zoveel mogelijk aan gedaan heb om een veilig product af te leveren.” Een vleeskuikenhouder schrijft: „Je ontkomt er niet aan, het is een noodzaak om te leveren geworden. De eigen verantwoordelijkheid van pluimveehouders alleen wordt niet meer voldoende geacht door beleidsmakers.”

Meerwaarde IKB

„We zullen duidelijker moeten maken wat de meerwaarde van IKB is. Er zijn daarnaast elementen die voor ons aanleiding zijn om IKB aan te passen en te verbeteren, maar de eerste gedachte bij het zien van de resultaten is wel dat we op de goede weg zijn", reageert Ben Dellaert, secretaris van pluimveehouderijorganisatie Avined.

Lees in het vakblad Pluimveeweb van augustus meer uitkomsten van de IKB-enquête onder pluimveehouders. Het vakblad verschijnt donderdag 27 of vrijdag 28 augustus. Ontvangt u het vakblad Pluimveeweb nog niet? Vraag dan hier een gratis proefnummer aan. Wilt u een abonnement op vakblad Pluimveeweb? Klik dan hier.

Tekst: Reinout Burgers

 
 

Inloggen op de ledenportal