Pluimveehouderij: Duitse leghennenstapel groeit met 3%

21-09-2020
De potentiële leghennenstapel in Duitsland omvat eind van dit jaar 46,9 miljoen leghennen.

Dat zou meer zijn dan in december 2019. Dit becijfert het Duitse markonderzoeksbureau Marktinfo Eier & Geflügel (MEG). Dat baseert zich op broederijstatistieken van Destatis, het Duitse nationaal bureau voor de statistiek. Die statistieken, die deels nog ramingen zijn, laten sterke fluctuaties zien in de broeduitkomsten tussen de maanden. Bij de berekeningen van de potentiële leghennenstapel is geen rekening gehouden met ruikoppels.

Invoer leghenkuikens blijft achter

Volgens Destatis zijn tot en met juli in Duitsland 57,27 miljoen broedeieren ingelegd, 13% minder dan in de eerste zeven maanden van 2019. Het aantal uitgekomen leghenkuikens bleef met 26,74 miljoen 11% achter bij 2019. De Duitse invoer van leghenkuiken bleef achter bij vorig jaar, evenals de uitvoer.

Al met al zijn in de eerste zeven maanden 23,42 miljoen legeendagskuikens opgezet op de opfokbedrijven, 2% minder dan in 2019. Vorig jaar overtroffen de opzetten die in 2018 met 12%.

 
 

Inloggen op de ledenportal