Boerderij: Mogelijk weer wild-monitoring op vogelgriep

23-10-2020
Landbouwminister Carola Schouten overweegt om weer levende wilde vogels te gaan laten monitoren op de aanwezigheid van vogelgriep. Dat schrijft ze in een Kamerbrief.

De Deskundigengroep Dierziekten adviseert de minister dit te doen om beter zicht te krijgen om de geografische spreiding van het virus, en de spreiding binnen verschillende soorten wilde watervogels. Schouten laat weten in gesprek te gaan met betrokkenen over wat mogelijk en nuttig zou zijn.

Vermoedelijk al één tot vier weken in het land

Volgens de deskundigen is het hoogpathoge H5N8-vogelgriepvirus vermoedelijk al één tot vier weken in Nederland. Dit gezien de incubatieperiode van het virus en de start van de najaarstrek. Zij vermoeden dat het virus is meegekomen met trekvogels uit het gebied waar Rusland en Kazachstan elkaar grenzen. Omdat de knobbelzwaan geen vogelsoort is die over lange afstanden trekt, denken de wetenschappers dat de deze week dood gevonden zwanen het virus van een andere vogelsoort overgedragen hebben gekregen.

Wildbemonstering om beter beeld te krijgen

De deskundigengroep hoopt dat het bemonsteren van levende wilde vogels, door het nemen van swabs of het verzamelen van faeces, in de regio waar de dode zwanen gevonden zijn kan helpen om meer te weten te komen over de verspreiding van het virus in Nederland. Ondertussen acht het adviesorgaan de kans om besmetting van een pluimveebedrijf met hoogpathogene vogelgriep op dit moment groot. Voor pluimveebedrijven in waterrijke gebieden is het risico op besmetting extra hoog.

Zonodig maatregelen op- of afschalen

Schouten laat weten het insleeprisico de komende tijd regelmatig te zullen laten beoordelen door de deskundigengroep. “Dat kan betekenen dat maatregelen worden afgeschaald of worden opgeschaald,” zo meldt ze. Als voorbeeld van opschalen noemt ze om ook maatregelen te nemen voor hobbyhouders van pluimvee, of het nemen van aanvullende maatregelen voor pluimveebedrijven.

Met ingang van vrijdag heeft de minister al een ophokplicht ingesteld en maatregelen verplicht gesteld voor de eendenhouderij.

 

Gerelateerde tags:

 
 

Inloggen op de ledenportal