Pluimveeweb: Nieuwbouw bij waterrijke gebieden straks wellicht onmogelijk

26-10-2020
Nieuwbouw van pluimveestallen bij waterrijke gebieden in Nederland is in de toekomst wellicht onmogelijk.

Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) van afgelopen vrijdag 23 oktober. „Eén van de acties uit de roadmap vogelgriep is de ontwikkeling van een plan van aanpak voor structuurmaatregelen, die het risico op insleep van HPAI kunnen verminderen”, schrijft de minister. Met structuurmaatregelen bedoelt ze maatregelen die de
structuur van de pluimveesector beïnvloeden, bijvoorbeeld de dichtheid van pluimveebedrijven in een bepaald gebied of de afstand van bepaalde typen pluimveebedrijven tot waterrijke gebieden of gebieden met veel watervogels.

Op 4 september 2019 organiseerde Schouten samen met Avined een startbijeenkomst van het project Structuurmaatregelen met alle betrokken partijen: gemeentes, provincies, pluimveesector, onderzoekers, natuurorganisaties, waterschappen en omgevingsdiensten. In het vervolgtraject wordt met deze partijen onderzocht of het risico op vogelgriep meegewogen kan worden bij het verlenen van vestigingsvergunningen aan pluimveebedrijven of bij de planning van de aanleg van nieuwe waterrijke gebieden.

Er is een werkgroep ‘vogelgriep in de omgeving’ gestart waar naast LNV en Avined vertegenwoordigers van gemeenten in participeren. Er wordt onderzocht of en hoe het risico op insleep van vogelgriep meegenomen kan worden in omgevingsvisie van gemeenten. Meerdere onderzoeken naar vogelgriep vormen daar de basis voor.

 
 

Inloggen op de ledenportal