Boerderij: Brede impact vogelgriepuitbraak Altforst

29-10-2020

De vogelgriepuitbraak in het Gelderse Altforst heeft een directe impact op veel andere bedrijven. In het 10-kilometergebied rondom het besmette bedrijf zitten in ieder geval 34 andere pluimveebedrijven, twee grote eierverwerkers (een locatie van Interovo Egg Group en Eierhandel Van Zetten) en kuikenbroederij Het Anker.

In het 10-kilometergebied waarin deze bedrijven vallen, geldt een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte. Ministerie en pluimveesector zijn met elkaar in overleg of er corridors ingesteld kunnen worden naar verschillende bedrijven. De uitkomst hiervan is nog niet bekend.

Besmette vleeskuikenouderdieren geruimd
De 35.700 besmette vleeskuikenouderdieren van het bedrijf in Altforst zijn vandaag geruimd. Ditzelfde bedrijf heeft ook een vestiging met legkippen in Achterberg (Utrecht), waar ze tevens een pakstation hebben. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit laat weten dat dit bedrijf bemonsterd wordt en dat onderzoek wordt gedaan naar contacten. Daarnaast worden negen pluimveebedrijven, die zich binnen een straal van 3 kilometer van het besmette bedrijf bevinden, bemonsterd. Het is nog niet bekend wanneer hiervan de uitslagen verwacht worden.

Hygiëneprotocol aangescherpt
Landbouwminister Carola Schouten heeft nieuwe maatregelen afgekondigd vanochtend. Voor pluimveebedrijven wordt het bestaande hygiëneprotocol aangescherpt. Dit betekent onder meer dat bezoekers alleen nog de stal of erf mogen betreden na het nemen van strenge hygiënemaatregelen. Ook worden landelijke maatregelen genomen voor het vervoer van commercieel pluimvee, en eenden en kalkoenen naar een slachterij. Dit mag alleen volgens een nog te publiceren hygiëneprotocol en met een verklaring van een dierenarts dat dieren geen klinische verschijnselen vertonen.

Bezorgde reacties
Ook vervoer van vee, eendagskuikens, mest, eieren, diervoeders, melk of strooisel van of naar een bedrijf met commercieel gehouden eenden of kalkoenen is alleen nog toegestaan volgens een hygiëneprotocol dat donderdag nog op de website van Avined geplaatst zal worden. 1-op-1-transport is bovendien een vereiste.

In de pluimveesector is bezorgd gereageerd op de uitbraak. Vorige week werd al bekend dat het hoogpathogene H5N8-virus aanwezig is bij wilde vogels.

Gert-Jan Oplaat, voorzitter van de vereniging van pluimveeverwerkers Nepluvi, maakt zich grote zorgen over de impact op de vleespluimveeketen, waar de marktsituatie al dramatisch is. Pluimveevlees wordt veel geëxporteerd naar landen buiten Europa. De branchevereniging probeert samen met het ministerie in die landen regionalisering geaccepteerd te krijgen, zodat uit de rest van Nederland nog wel kip geëxporteerd kan worden. Naar Zuid-Afrika, een belangrijke afzetmarkt voor kippenbouten, was de afzet juist de afgelopen maanden weer op gang aan het komen nadat de markt lang op slot zat vanwege de vorige vogelgriepuitbraak.

De noteringscommissie van Barneveld, die wekelijks de vrije notering voor de vleeskuikens bepaald, heeft woensdagavond niet genoteerd ‘mede vanwege vogelgriep’. Volgens de commissie is er zoveel onzekerheid dat ze geen notering konden bepalen.

 
 

Inloggen op de ledenportal