Pluimveeweb: NVWA constateert zeer hoge naleving ophokplicht in Nederland

31-10-2020
De ingestelde ophokplicht wordt massaal nageleefd door Nederlandse pluimveehouders. Van de 350 controles die de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) uitvoerde, werd in 8 gevallen de ophokplicht niet goed genoeg nageleefd.

Sinds vorige week is er een landelijke ophoklicht van kracht in Nederland. Deze werd ingesteld na het aantreffen van de hoogpathogene vogelgriep (HPAI H5N8) bij zes dode knobbelzwanen in Kockengen (techt).

De NVWA controleerde bij in totaal 350 pluimveebedrijven of de ophokplicht goed werd nageleefd. Bij 8 bedrijven deelde het een waarschuwing uit. De instantie is te spreken over de hoge naleving.

Naast inspecties bij pluimveebedrijven zijn er ook bij eendenbedrijven controles gedaan. Bij 17 eendenhouderijen is bekeken of de voorraad strooisel goed was afgedekt. Bij twee bedrijven is bekeken of het aanbrengen goed werd uitgevoerd. Alles bleek in orde te zijn.

 
 

Inloggen op de ledenportal