Boerderij: Geen vogelgriep rondom Altforst: corridors voor eieren ingesteld

01-11-2020
Er is geen vogelgriep aangetoond op de negen pluimveebedrijven in het 3-kilometergebied rondom het met H5N8 besmette vermeerderingsbedrijf in Altforst (Gld.).

Dit blijkt uit de resultaten van het onderzoek van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), die deze pluimveebedrijven heeft bemonsterd.

Corridors ingesteld

Het ministerie van LNV maakte zaterdag 31 oktober een aanpassing van de eerder opgestelde regels voor het toezichtsgebied Altforst bekend. Belangrijkste aanpassing is dat vanwege de negatieve screeningsuitslag op vogelgriep nu corridors zijn ingesteld voor twee nabijgelegen eierpakstations.

Het is nu toegestaan consumptie-eieren te vervoeren die afkomstig zijn van een bedrijf gelegen buiten het beschermings- en toezichtsgebied (10 kilometerzone Altforst), indien deze eieren rechtstreeks worden vervoerd naar Eierhandel R. van Zetten in Ommeren of naar Weko Food International B.V. in Ochten. Dit moet gebeuren via speciaal ingestelde routes en volgens een hygiëneprotocol.

Hygiëneprotocol

In de gewijzigde regeling is ook opgenomen dat het vervoer van gedomesticeerde zoogdieren, niet zijnde gezelschapsdieren, van of naar een inrichting met commercieel gehouden gevogelte, dient plaats te vinden met een hygiëneprotocol (laden en lossen dieren). Deze eis is in overeenstemming gebracht met andere afvoerbewegingen van bedrijven in het beschermings- en toezichtsgebied. Ook zijn de gebiedsomschrijvingen van het beschermings- en toezichtsgebied verduidelijkt en opnieuw vastgesteld.

 
 
 

Inloggen op de ledenportal