Boerderij: Ook beperkende AI-maatregelen buiten BT-gebieden

30-10-2020
Naast de strenge beperkende maatregelen voor het 3- en 10-km gebied rondom het AI-besmette vermeerderingsbedrijf in Altforst, gelden er ook buiten het beschermings- en toezichtsgebied (BT-gebieden) maatregelen die verdere verspreiding van HPAI moeten voorkomen.

Zo zijn bezoeken aan pluimveestallen alleen nog toegestaan wanneer dit bezoek noodzakelijk is in het kader van volksgezondheid, diergezondheid en dierenwelzijn, het bezoek plaatsvindt volgens een hygiëneprotocol en de bezoeker wordt geregistreerd. Medewerkers mogen de stal wel betreden, maar moeten zich ook aan het hygiëneprotocol houden. En ze mogen gedurende drie dagen voor het bezoek niet in een andere pluimveestal zijn geweest. Bezoekersregistratie betreft naam, adres en woonplaats van de bezoeker, kenteken van diens auto, datum en tijdstip van aankomst en vertrek en de reden van het bezoek.

Twee hygiëneprotocollen van kracht

Vervoer van eendagskuikens blijft toegestaan. Vervoer van ander commercieel pluimvee, inclusief eenden en kalkoenen, mag alleen als het rechtstreeks plaatsvindt volgens een hygiëneprotocol en de dieren niet ziek zijn. Een dierenarts moet een verklaring van een klinische inspectie opstellen. Die verklaring moet minder dan 24 uur oud zijn.

Voor eenden- en kalkoenenbedrijven geldt dat vervoer van vee, eendagskuikens, mest, eieren, diervoeders, melk of strooisel van of naar zulke bedrijven alleen is toegestaan als de vervoerder tijdens zijn route maar één bedrijf bezoekt en het vervoer plaatsvindt volgens een hygiëneprotocol.

Naast de op vrijdag 23 oktober ingestelde landelijke ophokplicht geldt voor hobbydierhouders van risicogevogelte een afschermplicht in heel het land.

Hygiëneprotocollen zijn te vinden op de website van Avined. Momenteel zijn er twee hygiëneprotocollen van kracht, namelijk het protocol ‘Aanbrengen strooisel eenden en kalkoenbedrijven’ en ‘Bezoekers pluimveebedrijven’.

Alert op klinische verschijnselen

Avined doet nogmaals een dringende oproep aan pluimveehouders om alert te zijn op de bioveiligheidsstatus van hun bedrijf. En op klinische verschijnselen van AI, zodat een besmetting in een zo vroeg mogelijk stadium wordt ontdekt. En adviseert om bij twijfel contact op te nemen met de dierenarts. Bij uitval van meer dan 0,5% gedurende twee dagen, of meer dan 3% per week per koppel geldt een meldingsplicht bij de NVWA. Dat kan via telefoonnummer (045) 546 31 88.

Ook België stelt ophokplicht in

België legt met ingang van zondag 1 november een ophokplicht of afschermplicht voor pluimvee op professionele bedrijven. Hobbyhouders moeten hun pluimvee binnen (of onder netten) voeren en drenken. Drinkwater mag niet afkomstig zijn van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben.

Met deze maatregelen wordt vermeden dat pluimvee van professionele bedrijven en hobbyhouders in contact komen met wilde vogels die besmet zijn met het vogelgriepvirus.

Minister van Landbouw David Clarinval neemt deze maatregelen op aanraden van het FAVV, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. De Vlaamse Landbond, de sectororganisatie van bedrijfspluimveehouders, had bij het FAVV en het ministerie aangedrongen op een ophokplicht voor alle pluimveebedrijven naar aanleiding van de HPAI-besmetting in Nederland.

Het verhandelen van pluimvee op markten blijft voorlopig toegestaan. Een mogelijks verbod hierop wordt, net zozeer als een ophokplicht voor hobbypluimvee en een verbod op uitladen, achter de hand gehouden als bijkomende maatregelen.

Het FAVV vraagt alle pluimveehouders, hobbyhouders en andere betrokkenen om de maatregelen strikt toe te passen. En zodra ze een verhoogde sterfte opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte, direct contact opnemen met een dierenarts.

 
 
 

Inloggen op de ledenportal