Pluimveeweb: Vogelgriep vastgesteld op leghennenbedrijf in Puiflijk

05-11-2020
Op een legpluimveebedrijf in het Gelderse Puiflijk in het land van Maas en Waal in de gemeente Druten is H5 vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van vogelgriep. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf ligt één ander bedrijf. Het leghennenbedrijf in Puiflijk ligt hemelsbreed een paar kilometer van het vorige week getroffen vleeskuikenouderdierenbedrijf in Altforst.

Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden het besmette bedrijf en het bedrijf dat binnen het 1 kilomter gebied ligt geruimd. Op het besmette bedrijf gaat het om circa 100.000 leghennen. Het andere bedrijf heeft 115.000 opfokleghennen. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Het besmette bedrijf in Puiflijk ligt in de 3km zone die vorige week is afgekondigd nadat een pluimveebedrijf in Altforst besmet bleek met vogelgriep. Ook om dit nieuwe bedrijf wordt nu een 3km en een 10km zone ingesteld waar vanaf vandaag maatregelen voor gelden. Omdat dit tweede besmette bedrijf dichtbij het eerste bedrijf ligt, overlappen de 3- en 10km zones grotendeels.

In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Puiflijk liggen zes andere pluimveebedrijven, waaronder het eerder geruimde bedrijf. De overige bedrijven in dit gebied worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. In de 10 kilometerzone rondom dit bedrijf liggen 24 pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt het vervoersverbod.

Vervoersverbod

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Puiflijk. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Landelijke maatregelen

Alle huidige landelijke maatregelen, zoals de ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee, blijven onverkort van kracht. In aanvulling daarop zijn dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen. De dierentuinen en kinderboerderijen kunnen wel bezocht worden. Het bestaande hygiëneprotocol voor bezoekers om commerciële pluimveebedrijven te bezoeken wordt uitgebreid. Dit betekent onder andere dat bezoekers alleen nog de stal of erf mogen betreden na het nemen van strenge hygiënemaatregelen. Verder is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels.

Met de genomen maatregelen worden wilde vogels zoveel mogelijkheid gescheiden van commercieel gehouden pluimvee om verdere verspreiding van het virus zo goed als kan te voorkomen.

Wilde vogels

In het noorden van Nederland zijn meerdere dode vogels aangetroffen. Deze vogels worden opgestuurd en onderzocht. Het advies is om dode vogels niet zelf op te pakken maar hier melding van te maken bij het Dutch Wildlife Health Centre of de NVWA. Elke week plaatst de NVWA een update op de website waar dode wilde vogels gevonden worden die besmet zijn met het virus, meldt Rijksoverheid.nl. Bekijk kaarten met het 3 en 10 kilomtergebeied rondom het besmette bedrijf in Puiflijk op de website Rijksoverheid.nl.

 
 

Inloggen op de ledenportal