Pluimveeweb: Mentale fitheid onmisbaar bij het runnen van een bedrijf

29-11-2020
Boeren en tuinders weerbaar maken en handvatten geven, om met plezier boer te zijn, dat was de insteek bij het tweede webinar van LTO Noord over mentale fitheid van ondernemers in de agrarische sector.

De steeds veranderende regelgeving, bemoeienis van de buitenwereld en onzekere marktomstandigheden hebben invloed op de geestelijke gesteldheid van boeren en tuinders. In het webinar ‘Mentaal gezond op boerengrond’ gaat LTO Noord, op verzoek van de leden, in op de vraag 'hoe blijf ik mentaal fit', hoe herken ik problemen met de mentale fitheid bij mijzelf en bij mensen in de omgeving en wat kunnen boeren en tuinders doen om weer mentaal fit te worden.

Mentaal fit, wat is dat?

Agrarische coaches Rob Huinink en Monique te Kiefte leggen uit wat zij verstaan onder mentale fitheid. „Mentale fitheid bepaalt hoe je in het leven staat, of je nog kunt genieten van je leven, je omgeving of je werk. Wanneer de veerkracht ontbreekt, om met tegenslagen om te gaan, krijg je het moeilijk”, legt Te Kiefte uit. Zij adviseert boeren hun zorgen en twijfels te delen met iemand die ze vertrouwen. Dat kan een eerste stap zijn, om de mentale fitheid te herstellen, aldus Te Kiefte. Huinink legt uit dat het ondernemerschap de laatste jaren behoorlijk is veranderd. „Waar het in het verleden vooral draaide om vakmanschap, draait het tegenwoordig meer om ondernemer zijn en omgaan met de buitenwereld”, vertelt hij.

Opstaan met tegenzin, niet aan het werken willen of durven gaan, minder behoefte hebben aan sociale contacten, concentratieproblemen, het werk niet meer gedaan krijgen of het steeds vaker afzeggen van afspraken kunnen signalen zijn dat de mentale fitheid onder druk staat.

Boeren en tuinders die meer inzicht willen in hun geestelijke gezondheid kunnen op agrozorgwijzer.nl de mentale fitheidstest invullen.

Praten helpt, delen is helen

Beide coaches zijn het erover eens dat het delen van je zorgen noodzakelijk is om problemen te voorkomen of op te pakken. Alleen wanneer iemand zich open stelt kan hij of zij geholpen worden. Veel boeren en tuinders vragen zich af hoe zij iemand aan het praten kunnen krijgen. Het stellen van de juiste vragen en met aandacht en interesse luisteren naar het verhaal van de ander helpt, om die ander te overtuigen de zorgen te delen, aldus de coaches. Het kan ook helpen je zorgen te herhalen, waardoor die ander zich bewust wordt van zijn of haar gedrag en problemen. „Boeren moeten wel de kans krijgen zelf met een oplossing te komen”, vult Huinink aan. „Veel erfbetreders denken in oplossingen zonder de boer daarin mee te nemen.” Ook zouden boeren en tuinders wel wat meer tijd en geld in zichzelf mogen investeren. „Veel ondernemers investeren wel in het bedrijf, terwijl hun eigen ontwikkeling onderbelicht blijft”, concluderen Huinink en Te Kiefte.

 
 

Inloggen op de ledenportal