Pluimveeweb: iStep-leden betalen volgend jaar geen contributie

30-11-2020
Leghennenhouders en vleeskuikenhouders die lid zijn van iStep hoeven volgend jaar geen contributie te betalen doordat het bestuur een aantal zaken aanpast.

In het Informatiesysteem Transparante Eierprijzen (iStep) worden sinds september 2014 anoniem eierprijzen vergeleken, zodat leghennenhouders meer inzicht hebben in de eierprijzen en een betere onderhandelingspositie hebben ten opzichte van hun afnemer. Vleeskuikenhouders kunnen sinds 1 november vorig jaar lid worden van iStep voor vleeskuikens.

„De afgelopen jaren betaalden leden 200 euro per jaar voor deelname. iStep heeft echter geen winstoogmerk. Eerst hadden we kosten voor de ontwikkeling van het systeem. Maar nu het markt- en prijsinformatiesysteem voor leghennen en vleeskuikenhouders staat, hoeven we geen grote investeringen te doen. Bovendien hebben we nog geld in kas. Daarom willen we nu leden belonen door komend jaar geen contributie te heffen”, zegt secretaris Fred de Jongh van iStep. Het bestuur van iStep besloot dat afgelopen week tijdens de ledenvergadering.

In de algemene ledenvergadering is ook besloten om de vereniging om te zetten in een stichting. „Hiermee wordt voornamelijk bespaard op administratieve kosten en bestuurskosten”, legt De Jongh uit. Dat is ook een belangrijke reden waardoor de bestaande leden in het komende jaar toegang tot het systeem behouden zonder dat zij contributie verschuldigd zijn.

100 deelnemende leghennenhouders

Momenteel nemen een kleine 100 leghennenhouders deel aan iStep. „Deelnemers krijgen zowel inzicht in de prijzen van scharrel-, kooi- en vrije uitloop eieren. Momenteel nemen nog geen biologische leghennenhouders deel. Ook die zijn echter van harte welkom, vooral omdat het aantal biologische leghennenhouders groeit en er ook daar prijsverschillen zijn”, zegt De Jongh.

Op het hoogtepunt in 2014 namen er 160 leghennenhouders deel aan iStep, die samen 12 miljoen leghennen hielden, 40 procent van de Nederlandse leghennenstapel van destijds. „Deelnemers stoppen soms omdat het bedrijf beëindigd wordt. En sommige deelnemers zijn afgehaakt omdat ze werkten met langlopende contracten, waardoor het systeem volgens hen niet zoveel voordeel voor hen heeft”, motiveert De Jongh.

Vleeskuikenprijzen niet transparant

Het aantal deelnemende vleeskuikenhouders is met 15 nog te laag. „Voor een goede prijsvergelijking moeten er wel 60 tot 100 vleeskuikenhouders deelnemen. Samen met de NVP en LTO/NOP hebben we er hard aan getrokken om vleeskuikenhouders ervan te overtuigen deel te nemen.”

De Jongh betreurt het dat er slechts zo weinig vleeskuikenhouders deelnemen. „Evenals veel leghennenhouders zijn ook veel vleeskuikenhouders ontevreden dat de vleeskuikenprijzen door alle toeslagen niet transparant zijn. Zowel reguliere vleeskuikenhouders als concept-vleeskuikenhouders klagen over een gebrek aan transparantie. Door deelname aan iStep kunnen ze inzicht krijgen in de vleeskuikenprijzen van zowel reguliere vleeskuikens als de concepten. Voorwaarde is dan wel dat er zoveel mogelijk vleeskuikenhouders deelnemen. Dan pas krijg je een actuele en representatieve vergelijking.” Hij roept vleeskuikenhouders op zich in te schrijven voor deelname aan iStep.

Betalen per transactie

Ook niet-leden hebben de mogelijkheid om vanaf 1 januari 2021 gebruik te maken van het systeem, maar zij kunnen dan kiezen om te betalen per transactie, waarna zij drie maanden toegang hebben, of toegang voor een heel jaar. „Daarmee komt iStep de bedrijven die wat minder gebruik maken van het systeem tegemoet, denk aan ondernemers die voor één of meerdere koppels/rondes een prijsafspraak hebben lopen. Met deze maatregelen denkt iStep meer pluimveehouders aan te spreken en een groter bereik te creëren”, verklaart De Jongh. „De drempel voor deelname ligt vanaf 1 januari in elk geval aanzienlijk lager. Ondernemers kunnen in- en uitstappen wanneer ze willen”, zegt De Jongh. Klik hier om deel te nemen aan iStep.

 
 

Inloggen op de ledenportal