Pluimveeweb: Uitbraak van vogelgriep bij klein pluimveebedrijf in Maasland

05-12-2020
Bij een kleinschalig pluimveebedrijf in Maasland (ZH) is zaterdag de vogelgriep (H5) vastgesteld. Dat meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zaterdagmiddag. Waarschijnlijk gaat het om de hoogpathogene variant. De 500 aanwezige kippen worden geruimd om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. Het ministerie heeft maatregelen getroffen zoals regels voor bezoekers en bioveiligheidsmaatregelen. Daarnaast is er een vervoersverbod voor eieren, pluimveemest, gebruikt, strooisel van kracht in het gebied. Dit verbod geldt ook voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Aangescherpte plicht

Sinds deze week geldt voor de houders leghennen, vermeerderingsdieren en vleeskuikens een aangescherpte meldplicht. De pluimveehouders moeten eerder melding maken bij de NVWA van uitval van dieren. Volgens het ministerie kunnen zo besmettingen met vogelgriep eerder aan het licht komen en wordt de kans op verspreiding kleiner.

De landelijke ophokplicht, die eind oktober werd ingesteld, is ook nog steeds van kracht. Deze geldt voor commerciele pluimveebedrijven maar ook voor dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels- en kippen. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels.

 
 

Inloggen op de ledenportal