Pluimveeweb: 'Centrale registratie tilt transparantie pluimveesector naar hoger plan'

04-01-2021
SecurEggFarmer heeft niet alleen een meerwaarde voor pluimveehouders, maar ook voor andere schakels in de keten. Zo vindt pluimveedierenarts Marc Heijmans het toetsen van leveranciers, producten en toepassingen van cruciaal belang. Hiermee creëert de sector volgens Heijmans ‘een license to produce’. En de ontwikkelingen bij SecurEggFarmer staan niet stil: het systeem biedt pluimveehouders straks ook de mogelijkheid om alle relevante data van een koppel centraal te registeren en afnemers op die manier maximaal te ontzorgen. Dat maakte SecurEggFarmer maandag 4 januari bekend.

De fipronilcrisis heeft veel teweeggebracht in de pluimveesector. De grootste ommezwaai is misschien wel dat de mindset compleet veranderd is, geeft Marc Heijmans aan. Hij is pluimveedierenarts bij Poultry Vets en tevens bestuurslid van SecurEggFarmer. „Vrijwel iedereen binnen de pluimveehouderij is zich meer bewust geworden van het belang van voedselveilig werken. Dat geldt ook voor mij als dierenarts."

Heijmans vond de fipronilcrisis één van de meest ingrijpende crisissen die ik hij meemaakte. Vooral omdat het ging om fraude en er niets was geregeld voor de ondernemers. „Ik had toen heel sterk de overtuiging: zoiets mag nooit meer gebeuren. Natuurlijk, je kunt fraude nooit helemaal uitbannen, maar wel alles in het werk stellen om de voedselveiligheid zo goed mogelijk te borgen. SecurEggFarmer is wat dit betreft een hele waardevolle tool: door het toetsen van leveranciers, producten en toepassingen voor de pluimveesector aan de regelgeving worden legpluimveehouders volledig ontzorgd.”

Stukje bewustwording

Ook Heijmans zelf, die diergeneesmiddelen en aanvullende diervoeders levert aan pluimveebedrijven, gebruikt de database van SecurEggFarmer als leidraad. „Wij werken sowieso alleen met producten die zijn opgenomen in deze database. En wanneer we nieuwe producten opnemen in ons assortiment leggen we deze eerst voor aan SecurEggFarmer, voor een veiligheidscheck. Als dierenarts ben je toch hoeder van de diergezondheid, maar ook medeverantwoordelijk voor de volksgezondheid. Dit laatste is de afgelopen jaren nog belangrijker geworden."

„Natuurlijk: we werkten als dierenartsen altijd al volgens de wet, maar we staan nu meer stil bij wat we doen. En we denken meer na over de impact van keuzes op de dier- en volksgezondheid. Dat kan ook betekenen dat je er soms voor kiest om bepaalde middelen niet in te zetten, ondanks dat deze wel zijn toegelaten. Honderd procent veiligheid, dat is waar wij voor gaan.”

Een systeem als SecurEggFarmer creëert volgens Heijmans vooral ook een stukje bewustwording op dit vlak. „Het laat ondernemers en andere ketenpartijen kritischer kijken naar de producten die ze inzetten. En maakt iedereen er meer van bewust dat we als sector alleen een ‘license to produce’ houden wanneer we op een veilige manier voedsel produceren. De meeste ondernemers zijn hier al van doordrongen, maar er is ook nog het nodige te winnen. Je mag nooit concessies doen aan de veiligheid van je product, zeker niet om je kostprijs te verlagen. Als het misgaat, is de financiële schade - en de imagoschade voor de sector - niet te overzien.”

Datalogging als meerwaarde voor afnemers

SecurEggFarmer biedt pluimveehouders niet alleen inzicht in welke producten voldoen aan de regelgeving, maar wil ondernemers ook op andere vlakken ontzorgen. Om deze reden werd onlangs ook een planningsmodule uitgerold. Vanuit deze module krijgen deelnemers - op basis van de geboortedatum van een koppel - een melding als het bijvoorbeeld tijd is voor een Salmonella-analyse of drinkwateronderzoek.

„Naast een herinnering voor deze (verplichte) activiteiten, kunnen pluimveehouders de module ook gebruiken voor hun eigen planning. Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van bloedluisbehandelingen. Dit beperkt zich echter tot een agenda-melding; de activiteiten kunnen vervolgens niet worden afgevinkt of vastgelegd”, zegt Niels Quicken, pluimveehouder en bestuurslid van SecurEggFarmer.

„Binnenkort komt hier verandering in: dan bieden we deelnemers ook de mogelijkheid om data te loggen binnen de planningsmodule van SecurEggFarmer. Een ondernemer kan dan bijvoorbeeld invullen welk middel hij voor een bepaalde behandeling heeft ingezet, wat de precieze dosering was, et cetera. Zo wordt alle informatie over een koppel centraal geregistreerd en creëert een ondernemer een compleet dossier met alle relevante data. Op die manier maken we alles wat er gebeurt op de bedrijven inzichtelijk. Data centraal bewaren vergroot het overzicht, waardoor SecurEggFarmer de transparantie binnen de sector naar een hoger plan tilt. Hierin schuilt met name een toegevoegde waarde voor afnemers: zij kunnen hun inkomende stromen maximaal borgen richting hun klanten en worden op deze manier maximaal ontzorgd.”

Subsidie Fonds Pluimveebelangen

Quicken geeft wel aan dat het doorontwikkelen van het systeem een hele klus is. Onlangs ontving SecurEggFarmer hiervoor een bijdrage vanuit het Fonds Pluimveebelangen. „Deze gebruiken we voor het onderzoeken van de behoeften van ketenpartners en het creëren van toegevoegde waarde in de keten. Maar ook voor het realiseren van een uitbreiding van het aantal deelnemers, het ondersteunen van nieuwe deelnemers in de opstartfase en het uitbreiden van de functies van de database, om zo in de behoeften van de afnemers te kunnen voorzien. Het loggen van data is hier een mooi voorbeeld van. Kortom: met deze financiële bijdrage kunnen we echt een verschil maken.”

SecurEggFarmer is klaar voor uitbreiding

SecurEggFarmer ging vorig jaar van start, met een groep van 24 legpluimveehouders. Het afgelopen jaar werd de database gebouwd en gevuld en werd het systeem van SecurEggFarmer verder doorontwikkeld. Inmiddels omvat de database ruim achthonderd producten, met bijbehorende productinformatie- en beoordelingen.

De database en de systematiek is nu gereed voor verdere uitrol binnen de sector. Dat betekent dat meer legpluimveehouders, maar ook andere partijen in de keten, kunnen aanhaken bij SecurEggFarmer. Meer weten? Neem contact op via info@secureggfarmer.eu.

 
 

Inloggen op de ledenportal