Pluimveeweb: Waterplassen in uitloop insleepbron van vogelgriep

11-01-2021
Via waterplassen in de vrije uitloop kan vogelgriep eenvoudig van wilde vogels worden overgedragen op kippen. Het vogelgriepvirus kan namelijk ruim een week overleven in water. Kippen kunnen gemakkelijk besmet raken door het drinken van water uit waterplassen in de uitloop waarin met vogelgriep besmette vogelpoep zit. Daarbij geldt: Hoe meer virus aanwezig is in vogelpoep, hoe makkelijker het virus dus kan worden overgedragen op pluimvee. Dat blijkt uit onderzoek door Wageningen Bioveterinary Research.

De dreiging van hoogpathogene vogelgriep (HPAI)-uitbraken in pluimvee blijft onverminderd hoog, verschillende pluimveebedrijven zijn besmet geraakt in de afgelopen jaren. Om meer inzicht te krijgen in het verloop en de overdracht van HPAI-besmettingen onderzocht Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) de ziektesymptomen, virusuitscheiding en sterfte die optreden na infectie met recente H5-virussen.

Uit het onderzoek blijkt dat een infectie met het HPAI H5N8-2014, H5N8-2016 of H5N6-2017 virus aanzienlijk verschilt tussen kippen, eenden en smienten. De pathogeniciteit (ziekteverwekkend-vermogen) van de virussen voor kippen is hoger dan die voor eenden en smienten. Ook suggereren de resultaten dat de pathogeniciteit van HPAI H5-virussen en de virusuitscheiding voor eenden evolueert, wat gevolgen kan hebben voor het risico van introductie van deze virussen in de pluimveesector.

Vogelgriep makkelijk overdraagbaar via water

In het onderzoek werd ook veel meer virusuitscheiding gezien voor eenden en smienten geïnfecteerd met de virussen uit 2016 en 2017, dan voor het virus uit 2014. Besmette wilde vogels (zoals smienten) kunnen het virus op pluimveebedrijven introduceren via vogelpoep. Hoe meer virus aanwezig is in vogelpoep, hoe makkelijker het virus dus kan worden overgedragen op pluimvee, blijkt uit het onderzoek.

Tevens kan het vogelgriepvirus dus ruim een week overleven in water. Besmette wilde vogels die in de nacht de uitloop van een pluimveebedrijf bezoeken, kunnen dus makkelijk het virus verspreiden, zeker als daar waterplassen aanwezig zijn. Het weren van wilde vogels in de uitloop is dus uitermate belangrijk. Bovendien is een ophokplicht tijdens een vogelgriepuitbraak noodzakelijk.

 
 

Inloggen op de ledenportal