Pluimveeweb: Ophokplicht blijft voorlopig in stand

02-02-2021
De ophokplicht voor pluimvee blijft voorlopig in stand omdat het risico op insleep van vogelgriep voor pluimveebedrijven nog steeds hoog tot zeer hoog is.

Dat maakte minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) maandag 1 februari bekend. Schouten is zich ervan bewust dat de 16-wekentermijn – de termijn dat vrije uitloopeieren ondanks de ophokplicht nog als vrije uitloopei verkocht mogen worden – op 11 februari eindigt.

Dit betekent dat vrije uitloopeieren vanaf volgende week vrijdag 12 februari tijdelijk als scharrelei moeten worden verkocht. Dit geldt overigens niet voor jonge leghennen die na 23 oktober 2020 op het leghennenbedrijf zijn opgezet. Deze bedrijven moeten hun eieren met een ‘2‘ stempelen vanaf de datum van opzet op het legbedrijf plus 16 weken (112 dagen), meldt Avined. Voor de meeste leghennenhouder met vrije uitloop hennen betekent het echter dat zij tijdelijk een lagere prijs voor hun eieren krijgen.

Maatregelen eventueel regionaal intrekken

Schouten blijft de situatie de komende periode nauwgezet volgen. „Zodra het risico voldoende afgenomen is, zal ik maatregelen, eventueel regionaal, intrekken. Mijn ministerie houdt hierover nauw contact met de sector”, schrijft de minister maandag 1 februari in een Kamerbrief.

Risico hoog tot zeer hoog

De deskundigengroep dierziekten beschouwt het risico dat een Nederlands pluimveebedrijf in de komende periode wordt besmet met hoog pathogene vogelgriep (HPAI) vanuit wilde vogels nog altijd hoog tot zeer hoog. Dit blijkt uit een analyse die de groep op verzoek van het ministerie van LNV heeft gemaakt.

De situatie rond vogelgriep in Nederland lijkt wel iets gunstiger te zijn dan de analyse op 13 november. Het aantal dode vogels met HPAI neemt af en de piek van besmettingen bij wilde vogels lijkt in november 2020 te zijn geweest. Het HPAI-virus circuleert echter nog steeds onder wilde vogels. Bovendien kan het virus goed overleven in de omgeving, vanwege lage buitentemperaturen. Ook zijn er nog besmettingen bij pluimveebedrijven in de landen om ons heen. Een laatste aandachtspunt is de voorjaarstrek, die moet nog op gang komen.

Vogelgriepsituatie onrustig in Europa

In de ons omringende landen blijft de vogelgriepsituatie onrustig. Met name in Frankrijk en Duitsland worden nog veel besmette bedrijven gemeld. Sinds de eerste week van dit jaar werden er ook nog besmettingen met HPAI in commerciële pluimveebedrijven gemeld in Denemarken, Zweden, Hongarije, Polen, Oekraïne, Litouwen, Noord-Ierland. Dit heeft mede geleid tot de hoge inschatting van het risico voor Nederland. Lees hier de Kamerbrief van minister Schouten over de stand van zaken rondom de vogelgriep van maandag 1 februari.

 
 

Inloggen op de ledenportal