NieuweOogst: Kiezers twijfelen over inkrimping veestapel voor natuur

12-02-2021

Nederlandse kiezers zijn verdeeld over de vraag wat natuurvriendelijke landbouw mag kosten. Als dit inhoudt dat de veestapel moet worden ingekrompen en de voedselproductie vermindert, vindt 39 procent van de mensen het een goed idee.

Bijna een kwart (23 procent) van de kiezers is tegen een lagere voedselproductie voor meer natuurbehoud. 40 procent weet het niet, is neutraal of wil geen antwoord geven op de vraag. Dat blijkt uit een peiling door onderzoeksbureau Ipsos onder een representatieve groep van 1.011 Nederlanders, in opdracht van het Wereld Natuur Fonds (WWF).

Kiezers van GroenLinks (71 procent) en D66 (61 procent) steunen inkrimping van de landbouwsector ten gunste van de natuur het meest. PVV-kiezers vinkten het vaakst 'oneens' aan (39 procent). Van de ondervraagde CDA-stemmers steunt 34 procent inkrimping van de landbouwsector ten gunste van de natuur en 21 procent is hier juist tegen. Dat betekent dat bijna de helft van hen er neutraal over denkt of er nog niet over uit is.

Bij de VVD-achterban is het beeld vergelijkbaar, maar zijn net iets meer mensen echt tegen een lagere landbouwopbrengst: 25 procent.

Economische groei
Een meerderheid is wel te vinden voor de stelling dat economische groei en natuurbescherming en -herstel hand in hand moeten gaan: 56 procent is het daarmee eens. Slechts 11 procent is het hiermee oneens, de rest weet het niet of is neutraal.

Natuurbelangen zijn voor 49 procent een factor in het stemhokje. Helemaal bovenaan staat het thema meestal niet. Gezondheidszorg en onderwijs staan volgens de peiling bovenaan. Een kwart van de ondervraagden zet natuurbescherming en -herstel in zijn top 5 van belangrijkste onderwerpen.

Balans bouwen en natuur
Gevraagd naar de balans tussen bouwen en de natuur, geeft 29 procent aan meer te willen bouwen, 26 procent wil juist meer ruimte voor de natuur. De overige kiezers zitten er tussenin. Ook WWF-directeur Kirsten Schuijt benadrukt dat de bouw en de natuur niet tegenover elkaar hoeven te staan.

'Je kunt al veel bereiken met meer groen in steden en dorpen, waarvan bijna 70 procent van de kiezers aangeeft dat ze dit belangrijk vindt. Ook zijn er al fantastische ideeën om huizenbouw te koppelen aan meer ruimte voor natuurgebieden in de woonomgeving, vergroening van daken of natuurinclusief bouwen', zegt Schuijt. Zij ziet in de resultaten van de peiling 'echt draagvlak om samen groen uit de crisis te komen'.

 
 

Inloggen op de ledenportal