Boerderij: Nederland voorlopig niet vogelgriepvrij

22-02-2021

Met de nieuwste uitbraak van hoogpathogene vogelgriep in Sint-Oedenrode (N.-Br.) dit weekend heeft Nederland voorlopig zijn vogelgriepvrije status nog niet terug.

Exporteurs van pluimveeproducten hoopten net dat Nederland hier op korte termijn weer een aanvraag voor zou kunnen indienen bij de Werelddiergezondheidsorganisatie OIE. Volgens de OIE-richtlijnen verkrijgt een land de vogelgriepvrij-status drie maanden nadat op het meest recente besmette bedrijf de laatste reinigings- en ontsmettingshandelingen (R&O) hebben plaatsgevonden.

Laatste uitbraak begin januari
Tot dit weekend was de laatste uitbraak in Nederland in Moergestel in de eerste week van januari. Op het bedrijf in Moergestel was de laatste R&O gedaan, waardoor Nederland net weer bij de OIE een melding zou kunnen doen. De officiële vogelgriepvrije status is van belang voor sommige exportbestemmingen. Sommige landen accepteren geen pluimveeproducten uit landen die niet volledig vogelgriepvrij zijn.

Regio met veel pluimvee
“Met het nieuwe geval zijn we weer terug bij af. Dat is een teleurstelling”, zegt Anton Butijn, voorzitter van de Centrale Organisatie Broedeieren en Eendagskuikens (COBK). Zaterdag werd bekend dat er op een leghennenbedrijf met 35.000 dieren in Sint-Oedenrode hoogpathogene vogelgriep was vastgesteld.

Het bedrijf bevindt zich een regio met relatief veel pluimveebedrijven. Twee bedrijven (met 49.920 en 47.000 dieren) werden preventief geruimd, omdat zij zich binnen een afstand van 1 kilometer van besmette bedrijf bevinden.

Daarnaast zijn er drie legbedrijven (waarvan eentje leeg) en vijf vleeskuikenbedrijven (waarvan twee leeg) in de 3-kilometerzone. Deze bedrijven zijn gescreend en hebben negatief getest. In de 10-kilometerzone liggen daarnaast nog 26 andere pluimveebedrijven: elf legpluimveebedrijven, elf vleeskuikenbedrijven, een opfokbedrijf voor leghennen en drie bedrijven met vleeskuikenouderdieren.

Geen broederijen, pakstations of slachterijen
In de eerste 72 uur geldt een volledige standstill met een vervoersverbod voor alle pluimvee, eieren en pluimveemest uit het gebied. Voor de consumptie-eieren zal de NVWA binnenkort een pakstation buiten het gebied aanwijzen. Vanuit dit pakstation zijn er geen verdere beperkingen voor vervoer. Als welzijnsproblemen bij vleeskuikenbedrijven dreigen, kan een ontheffing voor de afvoer worden aangevraagd bij de NVWA. Er wordt nog een slachterij aangewezen waar deze kuikens naartoe mogen. Afvoer van broedeieren uit het gebied zal na twee weken onder voorwaarden mogelijk worden gemaakt. In het 10-kilometergebied zitten geen broederijen, pakstations of slachterijen, die anders ook te maken krijgen met beperkingen.

 
 

Inloggen op de ledenportal