Pluimveeweb: Geen vogelgriep op omliggende bedrijven in Sint Oedenrode: NVWA wijst pakstations aan

23-02-2021
Er is geen vogelgriep vastgesteld op de zeven pluimveebedrijven in het 3 kilometergebied rondom het leghennenbedrijf in Sint-Oedenrode (NB) waar afgelopen zaterdag 20 februari hoog pathogene vogelgriep werd vastgesteld. De NVWA heeft inmiddels een aantal pakstations, een tussenstation en ei- en verwerkingsbedrijven aangewezen voor het gebied Sint-Oedenrode.

Dit betekent dat de consumptie-eieren afgevoerd kunnen worden onder voorwaarden. Avined adviseert pluimveehouders hiervoor contact op te nemen met één van de aangewezen pakstations of eierverwerkers om de mogelijkheden te bespreken. Gebr. Van Beek, G. Kwetters en Zn. BV, Guliker & Roodbol en Egga Food BV zijn de aangewezen pakstations. Daarnaast zijn Global Food Group, Bouwhuis Enthoven en Frisian Egg de aangewezen ei-verwerkingsbedrijven. Bovendien wees de NVWA Kivits-Drunen BV aan als tussenstation voor de overslag van consumptie-eieren.

De NVWA heeft nog geen slachterijen aangewezen voor de regio Sint Oedenrode. Deze aanwijzingen volgen spoedig, zodat er onder voorwaarden vleeskuikens afgevoerd kunnen worden.

Ook vermeerderingsbedrijven kunnen eieren afvoeren naar de industrie via één van de aangewezen ei- en verwerkingsbedrijven. Het vervoer van broedeieren naar de broederij is onder voorwaarden mogelijk twee weken na de uitbraak in het gebied. Dit geldt ook voor de verplaatsing van opfokdieren. Bekijk hiervoor de voorwaarden en procedures goed.

Insleeprisico nog steeds hoog

In een recente Kamerbrief van het ministerie van LNV wordt een update gegeven over de vogelgriepsituatie in Nederland en wereldwijd. Hieruit blijkt dat het virus nog steeds rond circuleert in wilde vogels. Het risico op insleep wordt door Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) nog steeds als hoog ingeschat.

Avined blijft daarom de oproep herhalen om alert te zijn op de bioveiligheidsstatus van pluimveebedrijven. „Wees ook alert op klinische verschijnselen van vogelgriep, zodat besmetting in een zo vroeg mogelijk stadium wordt ontdekt. Meldt een verdenking van vogelgriep tijdig bij de NVWA", adviseert Avined.

 
 

Inloggen op de ledenportal